Ga met God en Hij zal bij u zijn

Lied, oecumenische viering 4 november

Nieuws

Het afscheid van de paters Maristen

  • DSC_7554_2_Mobile.JPG.jpg
  • DSC_7556_2.JPG.jpg

Broederenkerk, zondag 1 juli 2018

In een volle kerk nam de parochie afscheid van de drie paters Maristen die de afgelopen 6,5 jaar in onze parochie hebben gewoond en gewerkt.

 

De paters Jan Hulshof, Tonny Verbraeken en Peter Westerman hebben zich hier en in de wijde omgeving – Raalte, Zutphen en omstreken - zeer verdienstelijk gemaakt. Wij zullen hen zeer missen!

Pastoor Cornelissen ging samen met pater Tonny Verbraeken voor in de plechtige Eucharistieviering. De Schola zong o.l.v. Clemens Nieuwenhuis, begeleid door Ton Zwartkruis.

Ter ere van de paters werd ook het Magnificat en het Salve Regina gezongen.

 

Na de viering sprak de vice-voorzitter van het parochiebestuur, Johan Grobbée, de Maristen toe.

“Jullie zijn zeer bescheiden; liever hadden jullie niet zo in de aandacht gestaan, maar na alles wat jullie gedaan hebben, schenken wij hier juist graag wel aandacht aan.

Hier in de parochie hebben jullie veel werk verricht: vieringen, gebedsavonden, getijden, lezingenavonden, kerkwacht – en meer, bijvoorbeeld ook in het Meester Geertshuis. Jullie hadden een goed luisterend oor, gaven troost en inspiratie, levend volgens het evangelie naar het voorbeeld van Maria: dienstbaar, devoot, bescheiden, inspirerend. We hebben jullie op handen gedragen. “

 

Tijdens de viering gaf pastoor Cornelissen het al aan:”Jullie communauteit gaat nu uit elkaar; elk gaat een eigen kant op. “

Nu gaat Jan Hulshof een sabbatsjaar tegemoet in Frankrijk.

Peter gaat naar een contemplatief klooster in Beieren.

Tonny gaat naar een Maristen communauteit in Hulst.

 

Er volgt een langdurig staand applaus van de hele kerk.

Hierna bieden vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen, van de Herberg van Ars en het Meester Geertshuis, elk enkele producten aan uit de eigen streek.

Tot slot kon iedereen persoonlijk afscheid nemen van deze drie geliefde paters.

En daar had iedereen de lange rij wachtenden graag voor over!

 

Een mooie viering, met dank aan alle voorgangers, acolieten en misdienaars, koor en organist. Dank ook aan iedereen die (zichtbaar of onzichtbaar) een steentje bijdroeg aan dit warme, maar toch wat weemoedige afscheid.

 

Met dank aan Frans Gieles