Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn

Paulus, Filipp. 4, 5 - Introitus zondag 16 december

Nieuws

Maria van Frieswijk, 14 oktober 2018

  • Maria_van_Frieswijk_001.jpg

Dit jaar geven we een andere invulling aan de feestdag van Maria van Frieswijk:

We starten  met een feestelijke eucharistieviering om 10.30u in de kerk, met het Brugkoor. Er is kindernevendienst en kindercrèche in het Koetshuis.

Daarna vertrekken we per fiets/auto/paard en wagen naar de School van Frieswijk. Daar is voldoende parkeergelegenheid. Rond 12.30 uur: lunch in de School van Frieswijk. Er wordt gezorgd voor soep, koffie,thee en een broodje. Maar u mag natuurlijk ook uw eigen lunch meenemen.

Na de lunch vertelt John Gruter over Het wonder van Frieswijk

We sluiten af met een Mariahulde. We brengen eer aan Onze Lieve Vrouw met gebeden en met Marialiederen. Het Mariakoor van het Titus Brandsma Huis gaat ons hierbij voor. Wie wil kan een bloemetje meebrengen om Haar te eren met een bloemenhulde.

Hebt u geen eigen vervoer naar de School van Frieswijk, meldt u dat dan bij het secretariaat, we proberen dan vervoer te regelen.