Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn

Paulus, Fil. 4 - Introitus zondag 17 december

Parochiaan aan het woord

Parochiaan aan het woord

Parochiaan aan het woord is de blog van deze website. Regelmatig vragen we iemand binnen de parochie die mee zal maken, hier over te bloggen. Bijvoorbeeld een bedevaart naar Lourdes. Hieronder staan de blogs die geweest zijn.

 • image

  Bidden - om geloof, hoop en liefde

  Op de vraag "Heer, leer ons bidden" kregen wij als antwoord het Onze Vader. Een belangrijke zin hierin is "Uw wil geschiede", niet dus "mijn/onze wil".
 • image

  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest …

  ... ofwel de Heilige Drie-eenheid, met ons kruisteken. ... Mijn conclusie is dat het idee van de Heilige Drie-eenheid een charmante oplossing is van een lastig theologisch probleem. In combinatie met het kruisteken is dit een subliem symbool.
 • image

  Het wonder van Pinksteren

  De apostelen vatten ineens moed, gaan naar buiten en Petrus begint te spreken. De mensen met andere talen verstaan hem ook: verstaan zij een universele waarheid?
 • image

  Lijden en herleven

  Indrukwekkend, het passieverhaal op Palmzondag en op Goede Vrijdag, de Matheus Passion, gevolgd door het paasverhaal, het lijden en de herleving, door vele getuigen bevestigd. Met lijden hebben wij moeite in onze tijd.
 • image

  De zaligsprekingen – grondwet van het christendom > de...

  Zelf zie ik die zaligsprekingen en de hele Bergrede daarna als een grondwet voor mijn eigen leven, die ik naar vermogen tracht na te leven. Deze tekst herlees ik dus ‘met rode oortjes’ – en ik pak er de oorspronkelijke tekst van Matheus bij. Die probeer ik dan ook te vertalen naar onze wereld in deze tijd.
 • image

  ‘Driekoningen’

  Zo noemen wij het feest dat eigenlijk ‘De Openbaring van de Heer’ heet: de Heer openbaart zich aan andere volken dan alleen het Joodse volk, aan de wereld dus. In de Oosters orthodoxe kerken wordt dit feest gevierd als ons kerstfeest. Het is best een revolutionair verhaal, dat begrijpt koning Herodes ook wel, het verontrust hem hevig.
 • image

  Zalig kerstmis!

  Het is de geboorte, de terugkomst en/of de hergeboorte van zijn geest in ons innerlijk die we met kerstmis mogen vieren. Dat vieren mag dan ook best gezellig zijn, samenbindend en vreugdevol.
 • image

  Advent

  Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de vier zondagen van de advent. We bereiden ons voor op de komst van Christus die we vieren op kerstmis. Latijn: Adveniat: Moge hij komen. Hoe kunnen we dit vieren?
 • image

  Bidden en bijbel

  Verjaardag - Bidden helpt - Hoe helpt bidden? - De bijbel: van kaft tot kaft - Boeiend boek, die bijbel!
 • image

  Wij zijn de handen en voeten van God

  Twee van die handen en twee van die voeten zijn nu heilig verklaard: Moeder Teresa. ... Laten we haar navolgen, mensen opvangen in de moderne samenleving. Precies dit deden veel mensen in Denemarken. ... Precies hiervoor zijn er nu honderden mensen veroordeeld: dit is daar een misdaad.
 • image

  Haten of afstand nemen van?

  "Als iemand ... zijn vader of moeder ... ... niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn." Lucas 14, 26 - evangelie van zondag 4 september. Haten?
 • image

  De bijbel spreekt in beeldtaal

  De bijbel is geen geschiedenisboek zoals wij dat kennen, al evenmin een natuurkundig boek. Het is een theologisch boek dat vertelt van de weg naar God. ... Onze weg naar God. Die weg kunnen wij al hier op aarde afleggen, of in elk geval er aan beginnen.
 • image

  De bal moet het werk doen

  Voetbal als een parabel voor ons geestelijk leven. Pater Wil Boerkamp, nu in een sabbatsjaar, spreekt hier als parochiaan aan het woord.
 • image

  Maria Magdalena en het albasten kruikje

  “[Dit] heeft zij gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. […] Over de gehele wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft.”
 • image

  Jongeling (van Nanïn), ik zeg u: sta op!

  Bij de stadspoort treft Jezus met zijn volgelingen een weduwe met de lijkbaar waarop haar zoon ligt. "Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden met haar." Jezus raakte de lijkbaar aan en sprak: "Jongeling, ik zeg je: sta op!"
 • image

  Geest van wijsheid, Geest van raad, aller dingen zuiv're...

  Mooi lied: Geest die vuur en liefde zijt, Geest die leeft van eeuwigheid ... Verderop: liefde ... licht ... GvL 442. In het tweede couplet: "Geest van wijsheid, Geest van raad, aller dingen zuiv're maat". Hier hebben we iets aan: Let bij alles op de maat der dingen.
 • image

  De verschijningen na Pasen

  In de evangelies van de zondagen na Pasen worden meerdere verschijningen van Jezus beschreven. - Kan dit nu allemaal zo gebeurd zijn? Dit vraagt de moderne mens zich dan af.