Wie in mijn naam een zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op

Jezus in Marcus 9, 37 - Evangelie van zondag 23 september

Bestuur

Het PCI bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • M. ter Horst, voorzitter
  • A. Straatman, secretaris
  • H. Elshof, penningmeester

Beloningsbeleid

Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden.