God ... leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd te verstaan

Eucharistisch gebed, zondag 14 oktober

Kerstcollecte

Kerstcollecte

Met Kerstmis 2016 kwam de deurcollecte ten bate van de PCI,Caritas.

De PCI,Caritas verkrijgt haar geld uit giften en rente-inkomsten. Omdat de rentestand erg laag is, zijn de inkomsten uit de collecte van wezenlijk belang. Om hulp door PCI mogelijk te maken, vroegen we u daarom met Kerstmis gul te geven tijdens de deurcollecte.

U heeft met uw bijdrage in de kerstcollecte laten zien dat u caritas, barmhartigheid daadwerkelijk ondersteunt. De opbrengst was  € 4.551,98. Dank voor uw gulle gave. Door uw gift kunnen we ook in 2017 werk maken van barmhartigheid!

Het bestuur van de PCI