Moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid

Paulus, Filipp. 1,9a - Lezing, zondag 9 december

Wat u kunt doen

Aan u, parochianen, vragen wij met ons de stille armoede op te sporen. De PCI pretendeert niet in alle gevallen een oplossing te kunnen bieden. Zij kan wel samen met de hulpvrager proberen de grootste nood weg te nemen.

Indien u iemand kent, waarvoor de PCI mogelijk iets zou kunnen betekenen, neemt u dan contact op middels het mailadres pci@heiligelebuinus.nl. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Het waarborgen van de privacy staat voorop.

Hoe kunt u de PCI nog meer steunen

Onze PCI heeft ook uw financiële hulp nodig om goed te kunnen functioneren.
In alle kerken van parochie is er met Kerst een deurcollecte voor de PCI. Wilt u ons werk geldelijk steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom op onze bankrekening.

Contact met de PCI

Wilt u contact opnemen met de PCI of heeft u vragen, dan kunt u dat doen via ons e-mailadres.
Voor vragen per post kan dit via het secretariaatsadres van de parochie:  Kerkstraat 1, 7412 XM Deventer.  Onder vermelding: vertrouwelijk PCI.