Dit is mijn zoon, de geliefde, luistert naar hem

God, in Marcus 9, 7b, op de berg - Evangelie van zondag 25 februari

Preken

Preken

 • 6e zondag door het jaar

  Beste mensen, jongens en meisjes, broeders en zusters in Christus, Vorige week ben ik mijn overweging begonnen met een waarheid als een koe, te weten dat het in ons geloof uiteindelijk allemaal draait rondom de persoon Jezus Christus.
 • 5 december 2017

  Beste mensen, broeders en zusters in Christus, Voor mij is het ook dit  jaar vooral weer een vreugde u te kunnen begroeten en u via dit  schrijven in de geest en naar waarheid gelovig te ontmoeten. Sterker nog, vooral hier in dit godshuis mag mijn boodschap goed worden...
 • LEBUINUS lieve vriend,

  LEBUINUS lieve vriend, samenvatting van de overweging tijden de ‘Evensong’ op zaterdag 11 november 2017 in de Broederenkerk van de St. Lebuinusparochie in Deventer. Zojuist hebben we gezongen: ‘Wij hebben voor u gebeden…’ met: ‘Gaat uit over alle landen...
 • Preekgedachten zondag 29 A 22 oktober Lettele en Broederen

  Beste mensen, zr en br in Christus, Wat kost een liter melk?          Inderdaad afhankelijk van waar je het koopt en welke kwaliteit..  Maar eigenlijk gaat de vraag verder Antwoorden zullen nogal afhangen van wie er mee te maken...
 • Jesaja 55,6-9 en Matteüs 20,1-16

  Eucharistieviering 25 e zondag door het jaar, 23-24 september 2017, Pastor Nijland Beste mensen, broeders en zusters in Christus, Naast de parabel over de verloren zoon en het verhaal over de wonderen van Jezus, zoals water in wijn veranderen en over het water lopen, is dit een van de...
 • Preek 6 augustus 2017 - feest van de Gedaanteverandering van de...

  Daniël 7,9-10.13-14; 2 Petrus 1,16-19; Matteüs 17,1-9 Waarover spraken zij? Jezus ontmoet Mozes en Elia –dat mag je met een gerust hart een topontmoeting noemen, niet alleen vanwege de plaats, ‘boven op een hoge berg,’ maar nog meer om de personen. Helaas wordt...
 • 14e zondag door het jaar

  Overweging bij Zach. 9; 9-10 en Mt. 11; 25-30. 14e zondag door het jaar Kom hier studeren want op deze school slaag je absoluut voor je examen! Kom met deze auto rijden, want jij en deze auto voelen als één! Kom hier kopen, kom hier wonen, kom hier halen wat je wilt, want hier...
 • image

  De Heilige Drie-eenheid

  Eucharistieviering feest van de H. Drie-eenheid, 10/11 juli 2017, resp. Luttenberg en Broekland, Gé Nijland - Dit mysterie doorgronden, onbegonnen werk? De Kerk geeft wel een antwoord.
 • Overweging bij Joh. 11; 1-45, de opwekking van Lazarus

  Een lange Evangelielezing, een indrukwekkend verhaal, over dood en leven. De dood….  Je kunt er niet om heen en het stelt ons voor heel veel vragen. We horen veel in onze media over levenseinde praten en of je je eigen eindigheid in je eigen hand hebt? Levensgrote...
 • image

  Het avontuur op de berg

  Eucharistieviering 2e zondag van de veertigdagentijd, 11/12 maart 2017 resp. Schalkhaar en Wijhe, pastor Gé Nijland. Het zijn de vertrouwelingen, de naaste medewerkers, zo niet de intimi van Jezus die door Hem worden meegenomen de berg op. Deze leerlingen, Petrus, Jakobus en Johannes, ... zijn het ook die straks met Jezus mee zullen gaan naar de Hof van Olijven ...
 • VI. ZONDAG - MATTEUS 5,17-37 - 11 FEBRUARI 2017

  We lezen deze zondagen uit de bergrede van het evangelie van Matteüs. Matteüs houdt ervan Jezus te presenteren als de nieuwe Mozes. Zoals Mozes eens op de berg Sinaï de Tien Geboden gaf, brengt Jezus ook op een berg de nieuwe wet van het evangelie. Als we zeggen dat Jezus de...
 • Tweede zondag door het jaar

  De meesten van u hebben ongetwijfeld de kerststal weer opgeruimd. De drie koningen zijn weer terug naar hun land van herkomst. De liturgie begint met de zogenaamde ‘tijd door het jaar’. We ontmoeten echter een figuur in het evangelie die we kort voor Kerstmis ook al tegenkwamen,...
 • image

  Vrede met u!

  Jezus maakt duidelijk dat missie en zending, dat wil zeggen het verkondigen van de Blijde Boodschap, een opdracht voor ons allen is.
 • image

  De poort van de verandering

  Overweging van pastor Leo Geurts bij het evangelie van de 10e zondag door het jaar.
 • image

  Pater Jan Hulshof

  Jezus bidt dat we één zijn zoals Hij één is met de Vader. Zijn woorden maken indruk, want het verlangen naar eenheid en heel wording zit in alle mensen en in alle religies.
 • image

  God de vader

  Leven uit vergelijking en berekening of leven uit barmhartigheid en liefde?
 • image

  De bruiloft in Kana

  We mogen ons vandaag weer laten raken door de diepere zin van wat verteld wordt. Het gaat uiteindelijk niet om toen en daar in Kana… maar om nu en hier in de Heilige Lebuïnusparochie!
  vicaris Ronald Cornelissen