Moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid

Paulus, Filipp. 1,9a - Lezing, zondag 9 december

Preken

Preken

 • Eucharistieviering 11e zondag door het jaar, 16/17 juni 2018,...

  Het gaat in het evangelie dus over het rijk Gods. Het is en blijft een prikkelende vraag die ooit is gesteld. “Dat Koninkrijk van U, wordt dat nog wat?”. Dat kun je je in ieder geval in goede moede afvragen. Al klinkt het wel alsof er verantwoording moet worden afgelegd.
 • Pinksteren, Handelingen 2,1-11; Galaten 5,16-25; Johannes 20,19-23

  Hoe vaak zie je niet dat mensen in gesprek zijn, maar eigenlijk geen moeite doen om elkaar te begrijpen. Ieder zegt wat hij zeggen wil, maar er wordt geen poging gedaan om ook te luisteren. Het is helaas een bekend verschijnsel in de politiek: onwrikbare standpunten worden naar voren gebracht zonder dat er geluisterd wordt of men elkaar kan vinden.
 • Overweging op de 3e Zondag van Pasen (B), 14/15 april 2018

  Twee weken geleden hebben we op 1 april Pasen mogen vieren. Het feest van de verrijzenis van Jezus. Maar uit de verhalen na Pasen blijkt dat de leerlingen dat maar heel moeilijk konden geloven. Het evangelie van vandaag (Lukas 24, 35-48) beschrijft leerlingen die helemaal van slag zijn, overspoeld als ze worden door allerlei tegenstrijdige gevoelens: verbijstering, schrik, ongeloof, verbazing en vreugde.
 • preek paasnacht Boerhaar 2018 nav Marcus 16

  beste mensen, zr en br in X uw gezichten lichtten op in het schijnsel van de kaarsjes, zo juist. Duisternis werd licht, mensen gezichten werden openbaar… Een beetje Pasen..
 • 6e zondag door het jaar

  Beste mensen, jongens en meisjes, broeders en zusters in Christus, Vorige week ben ik mijn overweging begonnen met een waarheid als een koe, te weten dat het in ons geloof uiteindelijk allemaal draait rondom de persoon Jezus Christus.
 • 5 december 2017

  Beste mensen, broeders en zusters in Christus, Voor mij is het ook dit  jaar vooral weer een vreugde u te kunnen begroeten en u via dit  schrijven in de geest en naar waarheid gelovig te ontmoeten. Sterker nog, vooral hier in dit godshuis mag mijn boodschap goed worden...
 • LEBUINUS lieve vriend,

  LEBUINUS lieve vriend, samenvatting van de overweging tijden de ‘Evensong’ op zaterdag 11 november 2017 in de Broederenkerk van de St. Lebuinusparochie in Deventer. Zojuist hebben we gezongen: ‘Wij hebben voor u gebeden…’ met: ‘Gaat uit over alle landen...
 • Preekgedachten zondag 29 A 22 oktober Lettele en Broederen

  Beste mensen, zr en br in Christus, Wat kost een liter melk?          Inderdaad afhankelijk van waar je het koopt en welke kwaliteit..  Maar eigenlijk gaat de vraag verder Antwoorden zullen nogal afhangen van wie er mee te maken...
 • Jesaja 55,6-9 en Matteüs 20,1-16

  Eucharistieviering 25 e zondag door het jaar, 23-24 september 2017, Pastor Nijland Beste mensen, broeders en zusters in Christus, Naast de parabel over de verloren zoon en het verhaal over de wonderen van Jezus, zoals water in wijn veranderen en over het water lopen, is dit een van de...
 • Preek 6 augustus 2017 - feest van de Gedaanteverandering van de...

  Daniël 7,9-10.13-14; 2 Petrus 1,16-19; Matteüs 17,1-9 Waarover spraken zij? Jezus ontmoet Mozes en Elia –dat mag je met een gerust hart een topontmoeting noemen, niet alleen vanwege de plaats, ‘boven op een hoge berg,’ maar nog meer om de personen. Helaas wordt...
 • 14e zondag door het jaar

  Overweging bij Zach. 9; 9-10 en Mt. 11; 25-30. 14e zondag door het jaar Kom hier studeren want op deze school slaag je absoluut voor je examen! Kom met deze auto rijden, want jij en deze auto voelen als één! Kom hier kopen, kom hier wonen, kom hier halen wat je wilt, want hier...
 • image

  De Heilige Drie-eenheid

  Eucharistieviering feest van de H. Drie-eenheid, 10/11 juli 2017, resp. Luttenberg en Broekland, Gé Nijland - Dit mysterie doorgronden, onbegonnen werk? De Kerk geeft wel een antwoord.
 • Overweging bij Joh. 11; 1-45, de opwekking van Lazarus

  Een lange Evangelielezing, een indrukwekkend verhaal, over dood en leven. De dood….  Je kunt er niet om heen en het stelt ons voor heel veel vragen. We horen veel in onze media over levenseinde praten en of je je eigen eindigheid in je eigen hand hebt? Levensgrote...
 • image

  Het avontuur op de berg

  Eucharistieviering 2e zondag van de veertigdagentijd, 11/12 maart 2017 resp. Schalkhaar en Wijhe, pastor Gé Nijland. Het zijn de vertrouwelingen, de naaste medewerkers, zo niet de intimi van Jezus die door Hem worden meegenomen de berg op. Deze leerlingen, Petrus, Jakobus en Johannes, ... zijn het ook die straks met Jezus mee zullen gaan naar de Hof van Olijven ...