Moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid

Paulus, Filipp. 1,9a - Lezing, zondag 9 december

Spreuken

Spreuken

 • image

  Heeft God een huis?

  Ik denk niet dat God een huis heeft. Volgens mij is God een zwerver die ronddoolt in de hoofden van de mensen. - Margriet Hogeweg
 • image

  Alles verdraagt zij ... alles duldt zij

  Paulus over de liefde in 1 Kor. 13 Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. ... De liefde is de grootste.
 • image

  Stralen als kinderen

  We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen - Nelson Mandela bij zijn inauguratie als president
 • image

  Laat ons bidden ...

  ... om Gods zegen en hulp, maar ... - John F. Kennedy.
 • image

  Wees goed en barmhartig ...

  ... Heb altijd een glimlach voor kinderen, voor armen, voor allen die lijden en eenzaam zijn ... Moeder Teresa.
 • image

  Kom en volg mij op de weg ...

  Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep om zomaar zonder praten hun netten te verlaten ...
 • image

  Laat ons bidden ...

  ... om Gods zegen en hulp, maar daarbij terdege beseffen dat hier en nu op aarde Gods werk dient te bestaan uit ons eigen werk ... ... Als wij geen uitweg meer zien, kan God ons de weg wijzen.
 • image

  Ik smeek u, kies de weg van de vrede

  Moeder Teresa: Ik smeek u, luister naar de wil van God. Hij heeft ons geschapen om door Hem bemind te worden, niet om verwoest te worden door onze eigen haat.
 • image

  Zorg voor ons gemeenschappelijk huis!

  Paus Franciscus: Het is een zeer nobele taak om met kleine dagelijkse handelingen te zorgen voor de schepping ... zoals ...
 • image

  Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen.
 • image

  Mijn wens is dat in ieder uur van vreugde of leed de vredebrengende glimlach van het kerstkind met jou mag blijven, en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn.
 • image

  Advent

  Zoals de dauw de aarde drenkt, zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw en waarachtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed zijn.
 • image

  "Heer, maak dat ik kan zien"

  terwijl mijn hart gegrepen was door pijn, ging een stralende ster in mij op. Ze leidde mij, ik volgde haar, eerst schoor-voetend, later met meer zekerheid .....