Heer, maak mij sterk in edelmoedigheid

psalm 51 - Liturgie van Aswoensdag

Spreuken

Spreuken

 • image

  Kom en volg mij op de weg ...

  Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep om zomaar zonder praten hun netten te verlaten ...
 • image

  Laat ons bidden ...

  ... om Gods zegen en hulp, maar daarbij terdege beseffen dat hier en nu op aarde Gods werk dient te bestaan uit ons eigen werk ... ... Als wij geen uitweg meer zien, kan God ons de weg wijzen.
 • image

  Ik smeek u, kies de weg van de vrede

  Moeder Teresa: Ik smeek u, luister naar de wil van God. Hij heeft ons geschapen om door Hem bemind te worden, niet om verwoest te worden door onze eigen haat.
 • image

  Zorg voor ons gemeenschappelijk huis!

  Paus Franciscus: Het is een zeer nobele taak om met kleine dagelijkse handelingen te zorgen voor de schepping ... zoals ...
 • image

  Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen.
 • image

  Mijn wens is dat in ieder uur van vreugde of leed de vredebrengende glimlach van het kerstkind met jou mag blijven, en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn.
 • image

  Advent

  Zoals de dauw de aarde drenkt, zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw en waarachtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed zijn.
 • image

  "Heer, maak dat ik kan zien"

  terwijl mijn hart gegrepen was door pijn, ging een stralende ster in mij op. Ze leidde mij, ik volgde haar, eerst schoor-voetend, later met meer zekerheid .....
 • image

  Licht en schaduw

  Ons leven kent licht en schaduw.Op Gods Licht en vrede wachten levenden en doden.
 • image

  Vredesweek 17 t/m 25 september:

  Vredesspiritualiteit: mystiek in actie : Inherent aan spiritualiteit is een oproep tot medeverantwoordelijkheid, op de wijze van Jezus’ zorg voor al wat kwetsbaar is, verdrukt wordt, onder geweld gebukt gaat.
 • image

  Gebed tot Maria

  Maria, leer mijn hart en handen die zachte kracht van de trouwe dienstbaarheid.
 • image

  Gebed om een dienstbaar hart

  Geef ons de ware liefde, Uw Liefde, die in zichzelf niet rust, maar uitmondt in de dienst van allen, aan de armen eerst.
 • image

  Paus Franciscus : donderdag 28 juli tijdens de welkomstceremonie WJD 'als het hart geopend is en in staat te dromen dan is er ruimte voor barmhartigheid' vertaling @mdj