Wentel uw bekommernissen af op de Heer en Hij zal voor u zorgen

psalm 55, introitus zondag 15 juli

Spreuken

Wie is Jezus voor mij? - Moeder Theresa

  • moeder_theresia.jpg

Wie is Jezus voor mij?

Hij is God, de Zoon van God, de tweede persoon van het heilige Die-eenheid, de zoon van Maria, het mensgeworden woord.

Jezus is het licht dat ik aansteek, het leven dat ik leef, die liefde waar ik van houd, de vreugde die ik uitdeel, de kracht die ik gebruik.

Hij is de hongerige die ik voed, de naakte die ik kleed, de dakloze die ik welkom heet, de zieke die ik verzorg, het kind dat ik onderwijs, de eenzame die ik ondersteun, de ongewenste naar wie ik verlang, de geesteszieke die ik mijn vriend noem.

Hij is de bedelaar die ik mag helpen, de melaatse die ik verzorg, de dronkaard die ik begeleid; het levensbrood dat ik eet, het offer dat ik breng, het kruis dat ik draag, de pijn die ik lijd, het gebed dat ik bid, de eenzaamheid die ik ken, de ziekte die ik heb aanvaard.

Hij is mijn God, mijn Heer, mijn man, mijn alles in alles, mijn schat, mijn enige. Hij is degene van wie ik houd, bij wie ik hoor - en niets zal ons scheiden. Hij is van mij, ik ben van Hem.

Moeder Theresa.