Wentel uw bekommernissen af op de Heer en Hij zal voor u zorgen

psalm 55, introitus zondag 15 juli

Spreuken

Laat ons bidden ...

  • laat_ons_bidden.jpg

... om Gods zegen en hulp, maar daarbij terdege beseffen dat hier en nu op aarde Gods werk dient te bestaan uit ons eigen werk. - John F. Kennedy.

Laat komen wat wil. God is machtig! Als onze dagen verduidterd zijn en onze nachten donkerder dan duizend poolnachten, dan willen wij er steeds aan denken dat er in de wereld een grote zegende kracht bestaat, die God heet.

Als wij geen uitweg meer zien, kan God ons de weg wijzen. De duisternis van gisteren zal hij veranderen in helder daglicht, dat reeds vooruitwijst naar de lichtende morgen van de eeuwigheid. Marten Luther King.