God ... leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd te verstaan

Eucharistisch gebed, zondag 14 oktober

Spreuken

Kom en volg mij op de weg ...

  • volg_mij.jpg

Jezus die langs het water liep ...

... en Simon en Andreas riep om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij om alles op te geven en trouw Hem na te leven.

Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat, Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede - en lokt ook nog zoveel ons aan; tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven: alles, het eeuwig leven.

Dit is nogal wat ...

... zo maar ineens je netten, je broodwinning, je zekerheid, te verlaten om Jezus te volgen.

De tekst is een lied in de liturgie ('het missaaltje') van zondag 14 januari, aan de hand van het evangelie van die dag ((Johannes 1, 35 - 42). Een tekst om nog eens bij stil te staan - net zoals bij het volgende lied van dezelfde zondag:

Kom en volg mij

Kom en volg mij op de weg, gehoorzaam aan de schriften,
die zijn vervuld van wat ik zeg: zij zullen u verlichten.

Kom en volg mij op de weg, waarvan het eind verhuld is,
maar wie volbhrengt wat ik hem zeg, draagt de vervulling in zich.

Vraag niet of hij wel veilig is, maar durf mij te geloven:
ik ben voor u in duisternis het schijnsel voor uw ogen.

Ik geef u niet de overvloed waarvan de mensen dromen,
maar kracht die overwinnen doet wat ons wil overkomen.

Kom en volg mij op de weg die mensen zal verbinen,
de zwakken in hun rechten zet en zicht geeft aan verblinden.

Kom en volg mij op die weg en doe elkander leven;
ontvang wat u tot vrede strekt als zegen van Godswege.