Ik geloof in één God ... Vader ... Zoon ... en heilige Geest

Geloofsbeleidenis - zondag 27 mei is Drievuldigheidszondag

Spreuken

Laat ons bidden ...

  • john_f_kennedy.jpg

Laat ons bidden om Gods zegen en hulp, maar daarbij tergdege beseffen dat hier en nu op aarde Gods werk dient te bestaan uit ons eigen werk.

John F. Kennedy