God ... leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd te verstaan

Eucharistisch gebed, zondag 14 oktober

Spreuken

Goddelijk leven is onbaatzuchtige liefde

  • moeder_theresia.1.jpg

Goddelijk leven is is liefde, overstomende, onbaatzuchtige, zich wegschenkende liefde ...

liefde die zich vol erbarmen buigt over een behoeftig wezen,
liefde die behoedt en koestert,
voedt, onderwijst en vormt,
die treurt met de treurenden,
zich verheugt met de verheugden,
dienstbaar is aan ieder levend wezen,
opdat het zal rijpen en zich ontplooien
zoals de Vader het heeft voorbestemd.

Edith Stein
Plaat: Moeder Teresa