In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Boetevieringen

In de Advent en Veertigdagentijd zijn er boetevieringen in onze parochie.

 

VEERTIGDAGENTIJD

Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
woensdag 29 maart 2017, 19.00 uur

Engelbert Boerhaar
woensdag 5 april 2017, 19.00 uur

Op weg naar Pasen worden we uitgenodigd om ons hart en ons leven door Jezus' Liefde te laten vernieuwen. Zijn leven door lijden en dood hen helpt ons nieuwe wegen te gaan. Hij wijst ons de weg naar God die in de gebrokenheid van ons mens-zijn steeds Zijn hand van vergeving en verzoening reikt.

Na de boeteviering is er gelegenheid om zich persoonlijk aan Gods vergevende Liefde en barmhartigheid toe te vertrouwen in het sacrament van boete en verzoening (de biecht).

ADVENT

Eucharistisch Centrum - Nicolaas Schalkhaar
woensdag 14 december 2016, 19.00 uur
Viering van de Barmhartigheid: korte woorddienst met gewetensonderzoek, aanbidding.
Tijdens de aanbidding is biechtgelegenheid.

Engelbert Boerhaar
woensdag 21 december - 19.00 uur

Op weg naar Kerstmis toetsen we onze levenswijze aan het woord van God en maken we een gezamenlijke zoektocht naar wegen van bekering en verzoening. Hierbij mogen we ervaren dat God ons vergeving van fouten en tekorten aanreikt. Op deze wijze kunnen we ons leven verdiepen en gevoelens van berouw en ommekeer ervaren.

Na de boeteviering (In EC-NS tijdens de aanbidding) is er gelegenheid om zich persoonlijk aan Gods vergevende Liefde en barmhartigheid toe te vertrouwen in het sacrament van boete en verzoening (de biecht).Terug naar → Home Vieren