Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt

jezus in Math 22, 21 - Evangelie van zon dag 22 oktober

Dialectvieringen in ouw moodersproake

Dialectvieringen in ouw moodersproake

Wat is een dialectviering?

Een dialectviering is een (oecumenische) gebedsviering in eigen streekdialect.
Alles wat gezegd en gebeden kan worden, gebeurt in het dialect.
De lezingen komen uit de Twentse bijbelvertaling.
(Nederlands Bijbelgenootschap - Biebel in de Twentse sproake)

Een dialectviering kan de gesproken teksten heel dichtbij brengen en roept een geheel eigen sfeer op.

 

Data dialectvieringen

 

Dialectviering
Nicolaas Schalkhaar

zaterdag 15 oktober om 19.00 uur in de kerk.
Voorganger: vicaris Cornelissen
'Hee höal eer ne geliekenis veur um eer dudelijk te maken dat ze aait bidden zollen
en ’t nich zollen verslatern'
(Lucas 18, 1 - 29ste zondag door het jaar)


Ker(k)misviering
Nicolaas Lettele

zondag 7 augustus 2016 om 09.30 uur in de grote feesttent.
Voorganger: vicaris Cornelissen
'Weas der op verdach dat iej ankleed bint en dat ow de laampen brant.'
(Lucas 12, 35 - 19e zondag door het jaar)

'De ker(k)mis is een jaarlijks terugkerende traditie van de Karmse in Lettele.
Iedereen is van harte welkom, de tent is groot genoeg.'

In Diene hand

Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer !
Doe löts mie gaon - Doe zets mie stil,
Want àllens geet naor Dienen wil.
Bin ik 'eraakt in groten nood -
Doe kans mie redden van den dood !

Ik bin in Diene Hand, o Heer ! Doe löts mie lös,
Doe grips mie weer ! Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer !
Harr' ik gin ongemak verdeend?
Was al wa'k harr' nich van Die 'leend?
'k Kan zonder Die gin tred vedàn;
Mis ik den pad, wiez' Doe 'n mie an !
Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös, Doe grips mie weer !


Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer !
As Doe an 't eand mie roopen dös,
Griep mie dan vast en lao nich lös,
Maer trek mie op Dien Vader-erf,

 (tekst Toon Borghuis)

Terug naar → Home Vieren

@mdj