Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken

God in Jesaja 56, 1, 7 - Lezing zondag 20 augustus
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Chrismaviering

Chrismaviering

De Chrismaviering in de Mariakerk te Apeldoorn
woensdag 12 april 2017 om 19.00 uur

De Chrismamis is een Eucharistieviering voor het gehele Aartsbisdom Utrecht.
Iedereen is dan ook van harte welkom.

Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijdingen en voor de consecratie van kerken en altaren.

Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

 

Hoofdcelebrant:Willem kard. Eijk.
M.m.v. ..................koor uit ..............

Na afloop ontvangen de vertegenwoordigers van de parochie (en onze geloofscentra) de H. Oliën voor gebruik in eigen parochie.
Vervolgens worden in onze geloofscentra tijdens de Eucharistieviering van Witte Donderdag de H. Oliën door deze vertegenwoordigers plechtig overhandigd aan de celebrerende priester.

Terug naar → Home Vieren/bid met ons mee

@mdejong