Heer, maak mij sterk in edelmoedigheid

psalm 51 - Liturgie van Aswoensdag