In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

1e Paasdag

16 april 2017

De Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus wordt in alle geloofscentra gevierd.

 

Eucharistievieringen

09.30 uur:
09.30 uur
                  na de viering kunnen de kinderen paaseieren zoeken!
10.00 uur:
10.30 uur

Zie ook het vieringenrooster

2e Paasdag

2e Paasdag

17 april 2017

Gebedsviering

09.00 uur:

Eucharistievieringen

09.30 uur:
10.00 uur:  EC Nicolaas Schalkhaar
(Meer info over deze 'Kom-op-adem-viering: zie vieren/komopadem).

Zie ook het vieringenrooster.

Terug naar → Home Vieren/bid met ons mee

@mdejong