Moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid

Paulus, Filipp. 1,9a - Lezing, zondag 9 december

 


Welkom in de kerstvieringen!

Voor veel mensen is Kerstmis de gelegenheid bij uitstek om naar een mooie viering in de kerk te komen. Ook als u geen trouwe kerkganger bent, bent u van harte welkom!

Voor wie minder vertrouwd is met de parochie zetten we hier de verschillende vieringen op een rij:

Gebedsviering

bijeenkomst van gelovigen waarin lezingen, gebeden en teksten (gedichten, verhalen,..) worden afgewisseld  met liederen. Deze diensten worden voorgegaan door diakens, pastoraal werkers of parochiaanvoorgangers.


Woord-en communieviering

bijeenkomst van gelovigen waarin naast lezingen en gebeden ook communie wordt uitgedeeld. Deze diensten worden geleid door diakens of pastoraal werkers.


Eucharistieviering

Vieringen waarin brood en wijn worden gewijd door de priester en gedeeld tijdens de communie. Deze vieringen zijn doorgaans plechtig van aard en worden altijd voorgegaan door een priester.

 

Speciaal voor de kinderen

In de gezinsvieringen zijn de teksten en gebeden aangepast aan jonge gezinnen en kinderen. Er zingt een kinderkoor.
Met kerstmis zijn er de volgende gezinsvieringen:

Maandag 24 december, vieringen met kinderkoor:

16.30 uur Broederenkerk   gebedsviering
16.30 uur Schalkhaar        gebedsviering
17.00 uur Boskamp           gebedsviering
18.30 uur Lettele              eucharistieviering

Er wordt op een aantal plaatsen ook “Kindje Wiegen” georganiseerd.
Dit zijn informele bijeenkomsten, waarbij het kerstverhaal wordt verteld voor de allerkleinsten (peuters en kleuters). En uiteraard zijn ook papa’s, mama’s, oma’s en opa’s
welkom:

24/12 16.00 uur Titus Brandsma Huis     parochiaanvoorganger
25/12 11.00 uur Wijhe                          pastoraal werker
25/12 11.30 uur Lettele                         parochiaanvoorganger
25/12 13.30 uur Broederenkerk              priester
25/12 14.00 uur Schalkhaar                   diaken


Dienst voor mensen met een verstandelijke beperking
Dit is een informele oecumenische dienst met aangepast tempo en vorm:

22/12 14.00 uur Titus Brandsma Huis 


Kerstvieringen

24/12, 19.00 uur       Boerhaar           gebedsdienst met een kerstkoor

24/12, 19.00 uur       Schalkhaar         eucharistieviering met Nicolaaskoor (traditionele vierstemmige kerstzang)

24/12, 20.30 uur       Broederenkerk     communieviering met koor Ardente (traditionele vierstemmige kerstzang)

24/12, 21.00 uur       Boskamp           eucharistieviering met gemengd koor (traditionele vierstemmige kerstzang)

24/12, 21.30 uur       Boerhaar           eucharistieviering met Caeciliakoor (traditionele vierstemmige kerstzang)

24/12, 22.00 uur       Schalkhaar        eucharistieviering met Cantorij (moderne meerstemmige liederen)

24/12, 23.00 uur       Broederenkerk     eucharistieviering met Caeciliakoor (traditionele vierstemmige liturgische gezangen)

25/12, 09.00 uur       Lettele              communieviering met herenkoor (traditionele koorzang)

25/12, 09.00 uur       Wijhe                 eucharistieviering met koor Spirit (eigentijdse melodieuze vierstemmige liederen)

25/12, 10.30 uur       Broederenkerk    eucharistieviering met de Schola (Latijnse Gregoriaanse liederen)

25/12, 10.30 uur       Schalkhaar         eucharistieviering met het Brugkoor (traditionele vierstemmige kerstzang)

Kerstmis

De data van alle vieringen en gebedsmomenten met Kerstmis ziet u in het vieringenrooster.

Kersttijd

Kersttijd

De kerkelijke kersttijd is de liturgische periode die in het teken staat van de menswording van God en het begin van Christus' verkondiging van het Evangelie.

Sterke tijd
De Kersttijd is een zogeheten 'sterke' liturgische tijd. Dat betekent dat één bepaald aspect van de christelijke boodschap alle vieringen in die periode domineert, afgezien van de verplichte heiligengedachtenissen. De Katholieke Kerk kent vier sterke tijden: de Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Buiten de sterke tijden is er sprake van 'Tijd door het jaar'.

Begin en einde
De Kersttijd volgt op de Advent en begint op de vooravond van Kerstmis. Ze eindigt op de avond van de eerste zondag na 6 januari. De eerste acht dagen van de Kersttijd vormen het zogeheten Kerstoctaaf. De liturgische kleur van de Kersttijd is wit.Drie hoogfeesten
De Kersttijd kent drie hoogfeesten: Kerstmis op 25 december, Heilige Maria Moeder van God op 1 januari en Epifanie op 6 januari. Ook heeft ze vijf feesten: Sint Stefanus, Sint-Jan, Onnozele Kinderen, Heilige Familie, Doop des Heren.

Wereldse betekenis
Naast de kerkelijke betekenis van 'kersttijd' is er ook nog een wereldse betekenis. Vanaf de tijd dat winkeliers en gemeenten kerstversieringen beginnen aan te brengen, spreekt het publiek veelal van 'kersttijd'. Dus als de Kerk zich in de Advent nog liturgisch en spiritueel op het grote hoogfeest van Gods Menswording aan het voorbereiden is, wordt er in de media, de openbare ruimte en het het bedrijfsleven al volop een voorschot op de feestvreugde genomen. 

(Bron: RKK.nl)

Terug naar → Home Vieren

@mdj