De Heer ... heeft geduld met u

Petrus, 2 Petrus 3, 9 - Lezing, zondag 10 december