Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is

Jezus in Joh. 6, 51 - Evangelie van zondag 19 augustus

Oecumenische vespers

Oecumenische vespers

In de Dorpskerk te Bathmen worden de oecumenische vespers in de periode oktober tot Pasen op iedere 2e en 4e zaterdag van de maand gebeden.
De nieuwe inrichting van de eeuwenoude kerk van Bathmen biedt hiervoor een mooi kader.

Op basis van het oecumenisch leesrooster worden gebeden en gezangen gekozen die kunnen inspireren tot stilte, meditatie en reflectie, zoals dat al eeuwen in de kloosters gebeurt. De vespers zijn een goede gelegenheid om in gezamenlijkheid tot rust te komen en ons voor te bereiden op de dienst/viering van de zondag.

U bent van harte welkom!
Oecumenische vespergroep

Terug naar → Home Vieren

@mdj