De Heer ... heeft geduld met u

Petrus, 2 Petrus 3, 9 - Lezing, zondag 10 december

15 – 22 januari 2017: week van Eenheid van Gebed

Jouw hand mijn glimlach

Deze gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' maken de organisaties het thema concreet.

’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden’, stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken Nederland: : ‘We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’.

Week van de eenheid van gebed
in en rond onze parochie

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden.
Laten we samen bidden voor de Eenheid, te beginnen in onze eigen omgeving.
U bent van harte welkom in vier geloofscentra van onze parochie, in Colmschate, Bathmen en Okkenbroek

Zondag 15 januari 2017, 10.00 uur

Boskamp, dorpskerk Olst :  oecumenische viering
Nicolaaskerk, Lettele        :  oecumeniche viering

Dinsdag 17 januari, 19:00 uur
Kerk Okkenbroek              : oecumenische vespers

Woensdag 18 januari, 19.00 uur
Nicolaaskerk, Lettele        :  oecumeniche vespers

Zaterdag 21 januari, 19:00 uur
Kerk Bathmen                 : oecumenische vespers

Zondag 22 januari 2017, 10.00 uur
Grote Kerk Deventer        : oecumenische viering
Engelbert Wijhe               : oecumenische viering
Ichtuskerk Colmschate     : oecumenische viering

De Week van Gebed is een initiatief van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie.


Terug naar → Home Vieren