Heer, maak mij sterk in edelmoedigheid

psalm 51 - Liturgie van Aswoensdag

Zorg

Zorg voor elkaar hebben maakt een belangrijk onderdeel uit van ons kerk-zijn, voor mensen van dichtbij en ver, voor mensen van binnen en buiten de kerk.

Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek, is er sprake van geestelijke nood, wilt u spreken over een ziekenzalving of een uitvaart? Bel dan met 06-13324406 (altijd bereikbaar)

Als parochie ondersteunen we een aantal lokale initiatieven.

Op deze website:

Schilderij bovenaan deze pagina: Ferdinand BOL (Dordrecht 1616 - Amsterdam 1680) : Eliezer et Rebecca au puits (Louvre)

Berichten

  • image

    Collecte 10 september voor de Zonnebloem Schalkhaar

    De Zonnebloem is geen onbekende. Huisbezoek, een bloemetje, een gezellige activiteit of gewoon een beetje aandacht. Voor mensen met een fysieke beperking zijn de vrijwilligers van de Zonnebloem een welkome afleiding. Ook in Schalkhaar zijn ruim twintig Zonnebloem-vrijwilligers actief. Om de verschillende activiteiten te bekostigen is er natuurlijk geld nodig. Daarom willen wij op de Nationale Ziekendag op 10 september, na de Heilige Mis van 10.00 uur, een collecte houden. De opbrengst is volledig bestemd voor onze ‘eigen’ Zonnebloem.
  • image

    Zijn we straks nog te vinden??

    De tweede kamer (Politiek.. Den Haag)heeft een motie aangenomen waardoor opnieuw de kerken worden benadeeld. Per 2018 worden er geen wijzigingen...