Ik geloof in één God ... Vader ... Zoon ... en heilige Geest

Geloofsbeleidenis - zondag 27 mei is Drievuldigheidszondag

Kerkvervoer

Voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te gaan, bestaan mogelijkheden voor vervoer.

U kunt contact opnemen met de pastorale coördinatoren van onze geloofscentra.