Dit is een tijd van bidden en liefde tot de naaste

Prefatie zondag 18 maart - ingekort

Kerkvervoer

Voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te gaan, bestaan mogelijkheden voor vervoer.

U kunt contact opnemen met de pastorale coördinatoren van onze geloofscentra.