Wie in mijn naam een zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op

Jezus in Marcus 9, 37 - Evangelie van zondag 23 september

Kerkvervoer

Voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te gaan, bestaan mogelijkheden voor vervoer.

U kunt contact opnemen met de pastorale coördinatoren van onze geloofscentra.