Wentel uw bekommernissen af op de Heer en Hij zal voor u zorgen

psalm 55, introitus zondag 15 juli

Kerkvervoer

Voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig naar de kerk te gaan, bestaan mogelijkheden voor vervoer.

U kunt contact opnemen met de pastorale coördinatoren van onze geloofscentra.