Heer, maak mij sterk in edelmoedigheid

psalm 51 - Liturgie van Aswoensdag

Kruispunt Diaconaal Café

Kruispunt Diaconaal Café

Uitnodiging Kruispunt Diaconaal Café 7 november 2016

 

Bergen verzetten

Praktische klushulp, financiële ondersteuning, kerstactiviteiten, hulp aan vluchtelingen.  Dit zijn zomaar een paar activiteiten van de enorme verzameling die naar boven kwam bij de gesprekken met 18 kerken en organisaties in en om Deventer.

Vanuit het, in maart opgerichte, platform Kruispunt Diaconaal Deventer zijn er gesprekken gevoerd met 18 kerken en organisaties die diaconaal actief zijn. Het doel was om alle activiteiten in kaart te brengen om te zien wat er gebeurt, wat er misschien dubbel gedaan wordt en  wat er nog niet gebeurt.  

Tijdens het diaconaal café van 7 november willen we met elkaar bespreken wat de diaconale agenda wordt voor de komende jaren.  Een avond om elkaar te ontmoeten, te inspireren en in kleine groepen werkbare plannen te maken rond o.a. vluchtelingen, schuldhulp en vrijwilligersbeleid.  

Denkt en praat u mee?  Samen kunnen we bergen verzetten!

We zijn te gast bij de Emmanuel gemeente, Kon. Julianastraat 93, 7415 GK Deventer | Inloop 19.30 uur | Aanvang programma 20.00 uur| Vrij entree | info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl
Zie ook www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl

Deze avond wordt georganiseerd door het Kruispunt Diaconaal Platform Deventer, de koepel van kerkelijke diaconale activiteiten. Ieder die belangstelling heeft in dit thema is van harte welkom.

Datum: Maandag 7 november 2016
  Inloop 19.30 uur
Aanvang programma 20.00 uur
Locatie: Emmanuel gemeente
Julianastraat 93 Deventer

Vrij entree | info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl

Over Kruispunt Diaconaal Deventer

Het Kruispunt Diaconaal Deventer komt voort uit het project Zorgzame Kerk dat de Protestantse Kerk Nederland afgelopen jaar in Deventer heeft gedaan. Daaruit ontstond een interkerkelijke samenwerking, onder aanvoering van Peter Paul Bieckmann, die men wilde bestendigen na afloop van het project.

In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle kerken op de hoogte zijn gebracht van dit initiatief en heeft men breed ingestemd met de plannen om tot oprichting te komen. Op 7 maart 2016 werd de oprichting officieel.

Het is een platform waarin de parochie als participant deelneemt. Vanuit het pastoraal team is diaken Marc Brinkhuis hier bij betrokken. Ook de PCI gaat zich naar verwachting aansluiten.