De Heer ... heeft geduld met u

Petrus, 2 Petrus 3, 9 - Lezing, zondag 10 december

Wereldmissiemaand oktober

Wereldmissiemaand oktober

Kerken helpen = MISSIO

De maand oktober is wereldmissiemaand, waarin door Missio/Pauselijke missiewerken  aandacht en financiële ondersteuning wordt gevraagd voor armlastige parochies en bisdommen in landen van de derde wereld, maar ook om wederzijdse bemoediging en evangelisch getuigenis.

Lees meer :

Wereldmissiemaand oktober 2016
Wereldmissiedag voor kinderen: gezinsvieringen in onze parochie

Op de website van MISSIO leest u meer informatie en achtergronden.

 

terug naar Home

@mdj