Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden

1 Joh 3, 18 - Lezing op zondag 29 april

Wereldmissiemaand oktober

Wereldmissiemaand oktober

Kerken helpen = MISSIO

De maand oktober is wereldmissiemaand, waarin door Missio/Pauselijke missiewerken  aandacht en financiële ondersteuning wordt gevraagd voor armlastige parochies en bisdommen in landen van de derde wereld, maar ook om wederzijdse bemoediging en evangelisch getuigenis.

Lees meer :

Wereldmissiedag voor kinderen: gezinsvieringen in onze parochie

Op de website van MISSIO leest u meer informatie en achtergronden.

 

terug naar Home

@mdj