Dit is mijn zoon, de geliefde, luistert naar hem

God, in Marcus 9, 7b, op de berg - Evangelie van zondag 25 februari

Wereldmissiemaand oktober

Wereldmissiemaand oktober

Kerken helpen = MISSIO

De maand oktober is wereldmissiemaand, waarin door Missio/Pauselijke missiewerken  aandacht en financiële ondersteuning wordt gevraagd voor armlastige parochies en bisdommen in landen van de derde wereld, maar ook om wederzijdse bemoediging en evangelisch getuigenis.

Lees meer :

Wereldmissiemaand oktober 2016
Wereldmissiedag voor kinderen: gezinsvieringen in onze parochie

Op de website van MISSIO leest u meer informatie en achtergronden.

 

terug naar Home

@mdj