Ervaart het, ziet: mild is de Heer

Psalm 34 - Offertorium zondag 18 augustus

Taizé viering

  • taiz_2voor_web.jpg

STILSTAAN BIJ DE ONRUST IN DE WERELD DOOR EEN OECUMENISCHE VIERING IN DE SFEER VAN TAIZÉ
Ook dit winterseizoen worden er door leden van de  Rooms Katholieke parochie Wijhe/Boerhaar en de Protestantse gemeente Wijhe vieringen in de sfeer van Taizé georganiseerd.
Wij staan op woensdagavond 25 november 2015 in het bijzonder stil, door middel van herhalend zingen van korte liederen, bijbellezing, stilte en gebed, bij het wereldgebeuren.

De viering wordt gehouden in de dagkapel van de Rooms Katholieke kerk aan de Stationsweg in Wijhe.
De deur naar de dagkapel is te vinden tussen de kerk en de pastorie. Bij de ingang ligt een voorbedenboek waarin gebeden kunnen worden geschreven. De viering is van 19.00 uur tot 19.30 uur en iedereen is hier van harte welkom.