Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Leesavonden bij de paters Maristen

Leesavonden bij de paters Maristen

Met regelmaat verzorgen de pater Maristen meditaties in Advent en Veertigdagentijd en bijeenkomsten rond mystieke teksten.

Hieronder ziet u de thema's voor bijeenkomsten in 2016. Voorgaande bijeenkomsten vind u in ons archief.

Adventsmeditaties

Adventsmeditaties

Zoals gebruikelijk zijn er ook in deze Adventstijd vier meditaties ter voorbereiding op het Kerstfeest bij de paters Maristen aan de Broederenstraat 18A te Deventer op dinsdag 29 november, 6, 13, 20 december 2016.

De meditaties gaan over het Onze Vader, het korte en indringende gebed van verwachting dat Jezus zelf ons geleerd heeft: 'Uw Rijk kome'.

De eerste christenen zeiden van het Onze Vader: 'Het is het hele evangelie in een notendop!'Het gebed van Jezus rust op het geloof van Israël.
'Iedere gelovige Jood kan het bidden', zei een Joods denker.
We overwegen de betekenis van de zeven beden en hebben daarbij ook aandacht voor de gevoelens die het Onze Vader bij musici heeft opgeroepen.

Gespreksleider: bij toerbeurt de vier paters Maristen
Tijdstip:               19.30 - 20.30 uur

Leesavonden mei 2016

Leesavonden mei 2016

Tijdens 4 leesavonden namen de paters Maristen ons mee door het gedachtegoed van de stichter van hun Sociëteit, Jean-Claude Colin.
Hierbij werd gebruik gemaakt een aantal hoofstukken uit het onlangs verschenen boek 'Onzichtbaar kiemt het zaad'.

Onzichtbaar kiemt het zaad
is de door Annemarie Verschoor – ten Dam (e.a.) vertaalde “15 Days of Prayer with Jean-Claude Colin” van historicus en geestelijk begeleider François Drouilly, sm, waarin 15 kernthema’s uit het gedachtegoed van de stichter van de Sociëteit van Maria op een bijzondere wijze worden belicht. Het is een meditatieve reis door de Mariale spiritualiteit, voorafgegaan door een stukje geschiedenis, waarin de lezer 15 dagen lang, iedere dag mediteert rondom een bepaald thema.

Elke dag begint met een aandachtspunt en eindigt met een aantal overdenkingen. Het zijn thema’s waar we in het leven van nu nog steeds mee vooruit kunnen, thema’s die actueel zijn en raken, om een tipje van de sluier op te lichten, thema’s als ‘God proeven’, ‘als Maria’, ‘de hele wereld’, ‘een nieuwe kerk’. Jean-Claude Colin trachtte het Evangelie te verstaan vanuit de vragen van zijn tijd en tegelijkertijd diezelfde tijd te duiden in het licht van het Evangelie. (bron www.maristen.nl)

Meditaties Veertigdagentijd 2016

Op vier vrijdagavonden in de Veertigdagentijd houden de paters Maristen een meditatie ter voorbereiding op Pasen.

Thema 'Het gelaat van barmhartigheid'

Het verbindende thema is dit jaar ontleend aan de aanhef van de brief waarmee paus Franciscus het Jaar van de Barmhartigheid heeft geopend: 'Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader'.

Aan de hand van de schriftlezingen en liederen van de volgende zondag van de Veertigdagentijd overwegen we wat het voor ieder persoonlijk, voor onze kerk en samenleving betekent dat Christus het gezicht is van Gods barmhartigheid.

U bent van harte welkom!

- 26 februari
-  4 maart
- 11 maart
- 18 maart

bij de paters Maristen
Broederen, Broederenstraat 18A
19.30 - 20-30 uur