Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Het gebeuren in 2017

.........................................................................................................................................

 • image

  Uniek Kerstconcert op 9 en 10 december in Wijhe.

  Sinds popkoor Interval enkele jaren geleden aan Salland Vocaal in Raalte meedeed, begon het idee te groeien dat zoiets in Wijhe ook mogelijk moest zijn. Begin vorig jaar werd de datum vastgelegd en de kerk besproken. Vanaf dat moment bleven de ideeën komen en na een lange voorbereidingstijd...
 • Mededeling inzake het kerkhof

  In het nieuwe jaar 2018 staat een ruiming van 46 graven op het kerkhof op het programma. In tegenstelling tot ruimingen in het verleden zal er gekeken worden in hoeverre een grafsteen een historische waarde heeft. De grafzerk zal in voorkomende gevallen gespaard worden en op een plek nabij het kerkhof worden herplaatst.
 • image

  Kerstvieringen

  Op zondagochtend 24 december (4e zondag van de advent) is er een eucharistieviering om 10.00 uur.
 • image

  Voedselinzameling

  De inzamelingen voor de Voedselbank lopen goed. Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
 • image

  Snoeiwerkzaamheden

  De grote bomen aan het kerkplein verdienen een snoeibeurt i.v.m. aanwezig dood hout.
 • image

  Bouwkundige werkzaamheden

  Zodra de goedkeuringen/budgetten ontvangen zijn zullen we in samenwerking met diverse bedrijven de onderzijde van de kerktoren voorzien van nieuw voegwerk
 • image

  Mededelingen

  Mocht u nog muntjes hebben over gehouden van de vrijwilligersavond, wilt u deze dan inleveren bij een van de coördinatoren?
 • image

  Vrijwilligers gezocht

  Helaas is de stichting kerkvervoer niet meer werkzaam. Het kerkbezoek wordt daarom voor enkele medeparochianen wel moeilijk.
 • image

  Geslaagde vrijwilligersavond

  Op Zaterdag 30 september was de jaarlijkse vrijwilligersavond. We begonnen met een eucharistieviering waarbij zowel het Brugkoor als het Nicolaaskoor zongen.
 • image

  Maria van Frieswijk 2017

  Op zondag 8 oktober werd weer het jaarlijkse feest ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk gehouden.
 • image

  Tous les soleils...

  Een komedie met inhoud... in het Titus Brandsma Huis, donderdag 5 oktober om 20.00 uur
 • image

  Huwelijk

  Op zaterdag 2 september trouwen José van Schaik en Peter van der Hauw.
 • image

  Luister eens!

  Zomerbelevenis dit jaar bij de vijver van het Weijtendaal te Wijhe. Beste mensen en kinderen! Op zondag 16 juli zal om 10.30 uur de zomerbelevenis gehouden worden met als thema: Luister eens! Het is een gezinsviering voor jong en oud en we zullen samen aan de rand van de vijver,...
 • image

  Workshop kaarsenmaken

  Op 15 mei hebben de dames van de kaarten-maak-club geen kaarten maar kaarsen gemaakt!