Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig.

Communiegebed zondag 20 oktober

Archief 2013

Archief 2013

In het archief Eucharistisch Centrum - Maria Koningin
zijn een aantal bijzondere vieringen of gebeurtenissen
uit het jaar 2013 voor u uitgelicht.

Mieke de Jong-Souren OSB a.p.s.,
pastoraal assistent liturgie hlp en voormalig ec-mk

Kom op Adem: Kom en maak je netten los!

Kom op Adem: Kom en maak je netten los!

Op zondag 10 februari 2013 (EC-MK) klonk in de stilte van de eucharistieviering de roepstem van Jezus om samen met de apostelen alles achter te laten en mensen te gaan vangen.
Met onze gebeden en liederen konden we op adem komen, op Gods adem, om onbevreesd onze netten van eigen zekerheden los te laten en uit te dragen wat Hij in ons hart heeft gelegd.

Pater Jan Hulshof duidde Jezus' oproep als volgt: 'Onze kerk is door Jezus bedoeld als een reddingsbrigade, om mensen te redden, vooral de ziel van mensen, die binnenste kern in ons waardoor we met God en met elkaar communiceren. De S.O.S.-seinen zijn van alle tijden:  ‘Save Our Souls’.

De volledige tekst van zijn preek leest u hier.

Bid met Lebuinus mee voor Paus Franciscus

Bid met Lebuinus mee voor Paus Franciscus

Op woendag 13 maart 2013 werd de nieuwe paus Franciscus I gekozen.

Bidden we om Gods zegen voor onze heilige vader, Franciscus, die zijn dienstwerk  als paus en bisschop van Rome is begonnen.
Dat hij de H. Geest van wijsheid, inzicht en liefde mag ontvangen
om de Kerk die hem is toevertrouwd te leiden als een goede herder en vader.
Dat wij gehoor geven aan zijn oproep om elkaar broederlijk bij te staan
in liefde, gebed en wederzijds vertrouwen.

Klik hier en u kunt de gebedskaart downloaden van het bisdom.

 

 

Communicanten

Communicanten

Elk jaar worden kinderen voorbereid op hun Eerste H. Communie.

Zo ook in 2013. Elf kinderen uit de vijf Deventer stadslocaties stelden zich op 14 april 2013 voor aan de geloofsgemeenschap.
Want ze bereidden zich voor op hun Eerste Heilige Communie. Iedere vrijdagmiddag kwamen ze daartoe bij elkaar o.l.v. pastor Leo Geurts.

Alle kinderen hadden voor de presentatie een prachtige vis gemaakt met hun naam erop.

Pastoor Skiba legde in de overweging uit dat Jezus die elf mooie visjes graag in Zijn net wil vangen, net zoals die andere 153 vissen uit het evangelieverhaal. En het net van Jezus is niet zomaar een net, neee, het is Zijn net van God's liefde voor alle mensen, dus ook voor onze elf communicanten! Daarom scheurt dat net van Jezus ook niet, want God's liefde is zooo groot, dat er genoeg plaats én liefde is voor àlle mensenkinderen.

Een week later, op 21 april, zijn de kinderen met ouders/broers/zusjes na de eucharistieviering in het Eucharistisch Centrum op speurtocht gegaan door de Maria Koningin-kerk. Door allerlei opdrachten en vragen ontdekten de kinderen spelenderwijs de betekenis van al het mooie en bijzondere in kerk en sacristie.
Op 26 mei 2013 was de grote dag:
m.m.v. kom-en-zing-mee koor  waarin (grote) kinderen voor de (kleine) kinderen zongen.

Van deze stralende dag ziet u hieronder een aantal foto's uit ons foto-album.Verplaatsing koffiecorner

Verplaatsing koffiecorner Verplaatsing koffiecorner

Het heeft aardig wat voeten in de aarde gehad om de koffiecorner te verplaatsen.
Aanvankelijk kon niet iedereen de visie van pastoor Joachim delen dat de verplaatsing alleen maar praktische voordelen zou opleveren voor de koffiegroep en koffiedrinkers (dichterbij alle faciliteiten, zoals keuken, watertoevoer, zaaltje, toilet).
Bovenal mocht de eerbied voor Gods huis en voor het tabernakel niet verloren gaan door het geloop dwars door de kerk heen om de koffiecorner aan de koorzijde te bereiken. 

Op zaterdag 18 mei 2013 was het dan zover! Banken, altaar, Mariabeeld, stoelen, tafels en buffetkast werden door handige heren van de PG, LR en Cantorij van de koorzijde naar de Mariazijde verplaatst. Meerdere dames namen de schoonmaak voor hun rekening. Maria kreeg aan de koorzijde een mooie plek en de ruimte ademde de sfeer van een Mariakapelletje uit waar je in alle rust kon bidden, een kaarsje aansteken en met een kleine groep kon samenkomen om b.v. de eucharistie te vieren (zoals iedere woensdagavond).

Zondag 19 mei 2013, 1e Pinksterdag, werd de koffiecorner in gebruik genomen en deze koffie & ontmoetingsplek werd iedere zondag heel goed bezocht. Ook als de zondagse eucharistieviering op een doordeweekse dag gevierd werd (zoals Hemelvaart, Maria Tenhemelopneming, 2e Kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag), bleven veel mensen graag koffiedrinken en een praatje maken.
De verplaatsing werd door iedereen zeer positief ontvangen. Tja, met Thomas kunnen we zeggen: 'Eerst zien en dan geloven!

Pinksteren: twee dagen vol van H. Geest

Pinksteren: twee dagen vol van H. GeestPinksteren in het Eucharistisch Centrum

Nadat we vanaf de vrijdag na Hemelvaart de noveen van Pinksteren gebeden hadden, baden en zongen we op 1e en 2e Pinksterdag om de H. Geest:


19 mei: 1e Pinksterdag
Plechtige eucharistieviering waarin de gebedsintenties van de voorbede in 7 talen klonken (Aramees, Pools, Arabisch, Italiaans, Duits, Engels en Kirundi) m.m.v. Gemengd Koor Maria Koningin.
Aansluitend koffie&ontmoeting

20 mei: 2e Pinksterdag
Kom op adem in de eucharistieviering waarin de H. Geest waait in de stilte van ons hart.
aansluitend de gebruikelijke koffie&ontmoeting

meer info over Kom-op-adem leest u op de pagina vieren/kom-op-adem.

Sacramentszondag met processie

Sacramentszondag met processie


Zoals ieder jaar vieren we op Sacramentszondag dat Jezus voortdurend en werkelijk onder ons mensen aanwezig is gebleven in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de eucharistieviering. Het laatste wordt zichtbaar in de Sacramentsprocessie.
In de korte tocht die wij met Hem door de kerk maken zijn wij met Hem op pad, vragen Zijn zegen over ons en onze parochie en tonen  Zijn aanwezigheid in het Allerheiligste Sacrament.


Kom-en-zing-mee in de Vredesweek

Kom-en-zing-mee in de Vredesweek

De eucharistieviering van 22 september stond in het teken van de Vredesweek en droeg dan ook het landelijke thema: ‘Gelukkig wie vrede sticht….’ De Vredesduif van de Ambassade van de Vrede vloog zowel in het EC als in andere vieringen in ons parochieverband naar Syrië.

Kom-en-zing-mee
Wie van en voor die vrede wilde zingen, kon zich aansluiten in het kom-en-zing-mee koor.


Verbondenheid

Verbondenheid

Zondag 29 september stond in het teken van 'verbondenheid', zoals de tekstgroep van de Cantorij het thema van de eucharistieviering had verwoord.

In deze eucharistieviering werden 2 volwassenen opgenomen in de R.K. kerk én vierde een echtpaar uit dankbaarheid hun 25 jarig huwelijksfeest.

De H. Geest zette iedereen, de beide pasgedoopten, het huwelijkspaar en alle aanwezige familieleden en medeparochianen in Gods licht en liefde............Aan de slag op 54e verjaardag Maria Koningin-kerk

Aan de slag op 54e verjaardag Maria Koningin-kerk


Het Eucharistisch Centrum heeft in de Maria Koningin-kerk haar plek gekregen. De geloofsgemeenschap van de Maria Koningin was dan ook blij om op zondag 6 oktober samen met vele medeparochianen uit ons Lebuinusland de 54e verjaardag van de consecratie van de Maria Koninginkerk te kunnen vieren.
De plechtige eucharistieviering had als thema meegekregen 'Aan de slag'.

Het evangelie van deze zondag (Lucas 17, 5-10) over het geloof als een mosterdzaadje, had Mieke geinspireerd om 200 bloembollen te kopen, die de parochianen na de viering in de tuin konden poten. Samen met Gerard Velner werd de tuin al zodanig bewerkt en van gaten voorzien, dat het poten een peuleschilletje was. Het vroeg van menigeen het nodige geloof om de tuin een jaar later vol bloeiende narcissen, tulpen en krokussen te zien staan.

Bekijk hieronder de impressie uit het foto-album.

 

Jaar van het geloof 2012-2013

Jaar van het geloof 2012-2013

 

Paus Benedictus XVI heeft een speciaal “Jaar van het Geloof” uitgeroepen.
Dit jaar begon op 11 oktober 2012, op de 50ste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. Op die datum was het ook 20 jaar geleden dat de Katechismus van de katholieke Kerk werd gepubliceerd.

 

Ons 3e parochiefeest op 11 november 2012 was een mooie gelegeneheid om ook in onze parochie het startsein te geven voor het Jaar van het Geloof. Dit feest kreeg als thema mee: 'wij geloven…'.En daar hoorden geloofsgetuigenissen bij… De meeste mensen zijn daar met gewone woorden niet zo goed in. Zingend laten we vaak ons hart spreken. Alle koren in onze parochie (meer dan 25) waren uitgenodigd om hun geloofsgetuigenis uit te zingen met hun favoriete lied, met een mooi meerstemmig stuk, met een stuk dat het hart raakt.
Meer hierover kunt u lezen op de pagina de parochie/parochiefeest2012

Het Jaar van het Geloof werd afgesloten op 24 november 2013, op het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal.

St. Maarten gaf een feestje!

St. Maarten gaf een feestje!


Op zondag 10 november wilt Sint Maarten ook in Deventer zijn feestdag vieren met een lampionnentocht en een korte viering in de kerk. Daarom heeft hij wat mensen 'ingehuurd' die zijn wens aan de kinderen gaan doorgeven en alles voor hem gaan regelen.

Op de uitkijk
Hij staat die zondag dan ook rond de klok van 17.00 uur vol verwachting op de uitkijk voor de ingang van de Maria Koningin-kerk. En ja, hoor, daar komen ze aan. Wat is Sint Maarten blij. Heel wat kinderen (én hun ouders, opa's en oma's) uit Deventer en zelfs uit Olst en Nieuw-Heeten willen wel met St. Maarten mee op stap. Natuurlijk hebben de kinderen allemaal een mooie lampion meegenomen, veelal zelfgemaakt. Prachtig mooi!

Bekijk hieronder een aantal foto's van Jadwiga Bosman en lees hier het volledige verslag.Adventstijd

Adventstijd

Tijdens de vieringen in de Adventstijd gingen we met onze gids Jesaja en de dieren (ezel schaap, kameel, os) uit de stal op zoek naar het Kind, het nieuwe Licht dat zich in ons wil openbaren.
Dat deden we met het Gemengd Koor Maria Koningin, ons gast-kinderkoor 'the Youngest  Voices' uit Nicolaas Schalkhaar en het Adventskoor (met zangers van de Cantorij, Gemeng Koor en kom-en-zing-mee-koor.

Er was volop aandacht voor de jaarlijkse Adventsactie in de voorbede, op de Advents-actietafel en door de film die na de viering van de 3e Adventszondag in de koffie&ontmoetingsruimte werd getoond en besproken.
Voor de kinderen was er weer de Adventskalender, die elke week 7 deurtjes verder openging. En natuurlijk kon iedereen een kerstwens op papieren kerstballen, kerstbomen en engeltjes schrijven en deze door de misdienaars laten ophangen in de Kerst-wensboom.

Op de woensdagen konden weer de Adventsvespers uit het dagelijks getijdengebed meegebeden en- gezongen worden. En natuurlijk ontbrak de boeteviering niet.

Wat een geluk dat de dakgoten van de Maria Koningin-kerk vervangen moesten worden.
In één moeite door hingen de stoere mannen van Assendorp vanuit hun hoogwerker meteen 'even' onze nieuwste aanwinst en blikvanger op in de klokkentoren: de vallende ster.

Kom op Adem met Maria

Kom op Adem met Maria


Een bijzondere Adventsviering, waarin we in de stilte werden uitgenodigd om met Maria het laatste stukje mee te lopen op haar weg naar de stal van Bethlehem.
Met onze gebeden en liederen konden we op adem komen, op Gods adem,
zodat we gereed zijn voor de geboorte van Jezus in ons hart.

23 december 2013, 4e zondag vd Advent A-jaar
10.30 uur Eucharistieviering
aansluitend koffie & ontmoeting
Kersttijd

Kersttijd

 

De zoektocht naar het Kind bracht ons in de kerstnacht eerst naar de gezinsviering van 18.00 uur (De Heilige Nacht)  waarin we de pasgeboren Jezus met Jozef en Maria konden ontmoeten. Vele engeltjes zongen in het jeugdkoor Maria Koningin.

Daarna volgde om 20.00 uur de  plechtige eucharistieviering (Kind ons geboren) m.m.v. het Gemengd Koor Maria Koningin.
In de volle kerk klonken vele mooie kerstliederen waarmee het koor samen met alle mensen hun vreugde uitzong over de geboorte van de Heer.
1e kerstdag begon met de lauden. Daarna volgde de plechtige eucharistieviering (Licht over alle grenzen heen) m.m.v. de Cantorij, die met haar gedachten en liederen de geboorte van Jezus bejubelden.
Op 2e kerstdag stond de kom-op-adem-eucharistieviering in het teken van de H. Stefanus (diaken en eerste martelaar en bloedgetuige)
Op het Feest v.d. H. Familie (29 december) sloten veel zangers zich aan bij het kom-en-zing-mee-koor. Het was een echt 'familie-koor'. 

Hieronder ziet u een impressie van de Advents- en Kerstsfeer in het Eucharistisch Centrum 2012-2013-2014.

foto's Mieke de Jong

Terug naar HOME-EC Archief 2013