Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig.

Communiegebed zondag 20 oktober

Archief 2014

Archief 2014 Archief 2014

In het archief Eucharistisch Centrum - Maria Koningin
zijn een paar bijzondere vieringen of gebeurtenissen
uit het jaar 2014 voor u uitgelicht.

Mieke de Jong-Souren OSB a.p.s.,
pastoraal assistent liturgie hlp en voormalig ec-mk

 

Driekoningen en huiszegen

Driekoningen en huiszegen

En de nieuwe koning is.... Danar!!!

Op het feest van de Openbaring des Heren (5-1) stond er na de eucharistieviering weer iets bijzonders te gebeuren!

Dit feest wordt ook wel Driekoningen genoemd, naar de drie wijzen die de ster volgen naar de stal in Bethlehem om daar Jezus met goud, wierook en mirre te aanbidden.

Wie wie wil niet eens zo'n wijze koning zijn, al is het maar voor één dag???? Daarom was er - net als vorg jaar - weer voor de kinderen een speciale Driekoningen-cake gebakken. In die cake zat een boon verstopt. Wie de boon in zijn plak cake ontdekte, mocht zich de koning noemen en zou dan natuurlijk ook gekroond worden. Spannend!! De koning 2014 werd Danar.

Huiszegen 2014
Dit jaar was er ook een primeur: iedereen kon de huiszegen 20 C+M+B 14 ontvangen en deze vond gretig aftrek.
De huiszegen had pastoor Skiba tijdens de eucharistieviering gezegend. Hij sprak daarbij de bede uit dat Gods liefde ook in onze huizen mag wonen en de bewoners en hun gasten aanspoort om vrede, gerechtgheid en liefde uit te dragen in de wereld.
De huiszegen moge ons deze zegenbede en opdracht iedere dag weer in herinnering brengen als we hem boven de deurpost zien hangen.
Meer info over de huiszegen lees u in het menu vieren-bidmetonsmee-huiszegen.

Zie hieronder een paar foto's uit het foto-album.


 

McDrive Maria

McDrive Maria

 

Op 5 januari 2014  was de opening van  ..... McDrive Maria!....
een ontmoetingsplek voor de misdienaars, acolieten én hun gezinsleden, die mag uitgroeien tot een plek voor vele jongelui en hun familie uit onze parochie. Lees hier het verslag.


In McDrive Maria konden we na de zondagse eucharistieviering in het Eucharistisch Centrum gezellig bij elkaar komen om een fijn gesprek te voeren, iets met elkaar te ondernemen, leuke dingen te bedenken voor onze medeparochianen, een spelletje te spelen, te knutselen én samen te genieten van allerlei hapjes uit diverse en wisselende wereldkeukens.

Het moest een echte McDrive worden. Dat wil zeggen, dat we de jeugd en ouders de mogelijkheid boden om zélf van alles in te brengen (drive - binnenrijden) aan ideeën, lekkere hapjes en om naar eigen smaak deze ontmoetingsplek in te richten en vorm te geven.

Hartelijke groeten en graag tot de volgende McDrive Maria ..............

Pastoor Joachim en Mieke 

McDrive Maria
3x per jaar op zondag na de eucharistieviering + koffie&ontmoeting
in het Eucharistisch Centrum / zaaltje Maria KoninginOpdracht van de Heer in de tempels en Blasiuszegen

Opdracht van de Heer in de tempels en Blasiuszegen

Op 2 februari vieren we het feest van de Opdracht van de  Heer (Marialichtmis).
Dit feest viel in 2014 op zondag. In de liturgie werden dan ook de lezingen van dit feest gelezen, werden de kaarsen (van kerk en thuis) gezegend en
was er aansluitend een lichtprocessie. Aansluitend was er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

Blasiuszegen
De celebrant en diaken houden twee gewijde kaarsen kruiselings onder uw kin en spreken daarbij uit: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'.
Schelpjesviering op zondag Doop van de Heer

Schelpjesviering op zondag Doop van de Heer


Voor deze gezinsviering op 12 januari 2014 waren in het bijzonder de gezinnen uitgenodigd met een kindje dat in 2013 gedoopt was.
Zij ontvingen na afloop de doopschelp waarmee hun kindje gedoopt is.
De zingende en springende kids van Kinderkoor Boerhaar zorgden voor de feestelijke muzieknoten.
Alle kinderen kregen een witte duif als toepasselijk aandenken aan deze bijzondere viering.

Zie de impressie uit het foto-album.


 

Vastenactie

Vastenactie

Het tweede jaar op rij werd bij de ingang van de kerk een speciale Vastentafel ingericht, om zo de aandacht te vestigen op de Vastenactie, die in 2014 als thema had: 'Even minderen voor Sierra Leone'.
Gedurende de gehele vastenperiode werd voor de mensen in Sierra Leone gebeden in de voorbede en werden onze bijdragen gevraagd in bus- en deurcollectes. Tijdens de koffie&ontmoeting werd een kort filmpje getoond over het goede werk van de missiezusters van Sint Jozef van Cluny, die de mensen in Sierra Leone helpen een nieuw thuis op te bouwen.


Aanbidding Vespers Rozenkrans

Aanbidding Vespers Rozenkrans

Vanaf de start van het Eucharistisch Centrum werd in de Maria Koningin-kerk ook op woensdagavond om 19.00 uur de eucharistie gevierd. 

Deze viering met voorafgaand biechtgelegenheid, vespers in de sterke tijden en rozenkransgebed in mei/oktober, werd vanuit de Joannes Vianney-kerk 'overgeheveld', inclusief de koster!

Nieuw was, dat vanaf november 2011 iedere 1e woensdag van de maand gelegenheid geboden werd tot aanbidding van het H. Sacrament. Vanaf september 2014 kon dat ook op de 2e woensdag van de maand vanaf 18.00 uur.

foto: pastoor Joachim Skiba in Lourdes tijdens de Sacramentsprocessie - 2014


Maria Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming

De Kerk gedenkt op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. In de lezingen horen we hoe Maria zich heeft opengesteld voor Gods Geest en Christus aan de wereld heeft geopenbaard. We staan stil bij de weg die Maria gegaan is, bij het spoor dat zij getrokken heeft door deze wereld. Zie meer op de pagina vieren/mariatenhemelopneming

Op 15 augustus kunnen Maria-kruidenbundeltjes (kruudwösj) gezegend worden. Het is een heel oud gebruik om de heilige maagd Maria aan te duiden met namen die ontleend zijn aan de plantenwereld en in haar een bloem te zien die de gezegende vrucht Jezus heeft voortgebracht.

Binnen onze parochie heeft Mieke deze traditie vanuit haar Joannes Vianney-tijd meegenomen naar het EC-MK.
Voor het derde jaar op rij ging zij met de dames van de maandaggroep en een aantal misdienaars en hun moeders aan de slag en werden de nodige Maria-kruidenbundeltjes gemaakt.
Natuurlijk konden de mensen ook thuis een eigen Maria-kruidenbundeltje samenstellen en deze meenemen naar de kerk.
Na de viering gingen we weer in processie naar de tuin, waar pastoor Skiba Gods schepping én alle meegebrachte Mariatakjes zou zegenen. Anders dan het dagen ervoor naar uitzag (een noveen tot Maria doet wonderen!), was het die ochtend stralend weer en kon de koffiegroep na de viering buiten in de voortuin koffie en thee uitschenken. Ook de Maria-kruidenwijn, die Mieke in 2013 had gebotteld, werd in de buitenlucht ontkurkt en uitgeschonken. 

In onderstaand foto-album ziet u een compilatie van Maria Tenhemelopneming 2012-2013-2014


 

Lourdesviering De weg van het Kruis

Lourdesviering De weg van het Kruis

Voor alle parochianen en ter voorbereiding op de Lourdesbedevaart was op zondag 14 september (Feest v.d. Kruisverheffing) een bijzondere eucharistieviering met als thema 'De weg van het kruis'.
We hielden een korte lichtprocessie en vroegen Gods zegen over de bedevaartgangers en over de mensen die thuis blijven.
Medeparochianen uit alle locaties konden zich aan sluiten bij het kom-en-zing-mee-koor. 

Na afloop was er koffie&ontmoeting en konden de bedevaartgangers uitgezwaaid worden en gebedsintenties meegegeven worden.

De verhalen van de pelgrims over deze bedevaart (15-23 september)
leest u op de pagina bedevaarten.


Roepingenzondag + Moederdag + Vaderkoor + Gastkoor

Roepingenzondag + Moederdag + Vaderkoor + Gastkoor

Zondag 11 mei 2014 was een bijzondere dag: Roepingenzondag én Moederdag vielen op één en dezelfde zondag. Dat gebeurt niet zo vaak. In twee vieringen riepen  de lezingen op om onze persoonlijke roeping op onze geloofsweg met God  te vieren, te verstaan  of te ontdekken.  

10.30 uur eucharistieviering  met persoonlijk getuigenis van priesterstudent Eric Rozeman en m.m.v. het Vaderkoor
Vaders en alle heren die zich als een vader voor mensen inzetten, mochten zich geroepen voelen om mee te  zingen in het Vaderkoor.
19.00 uur Marialof met Schola Broederen
In het Marialof dankten we Maria voor haar gehoorgeven aan Gods roepstem: als moeder van Jezus en als wegwijzer naar Hem. Dat laatste wordt zichtbaar in onze lofuitingen aan Jezus bij de uitstelling van het H. Sacrament.


Onthulling en zegening Vianney-plaquette

Onthulling en zegening Vianney-plaquette

Vanwege de sluiting van de Vianney-kerk kregen de relieken van de patroonheilige van deze kerk, de H. Joannes Vianney, op zondag 12 oktober een plaats in het Eucharistisch Centrum.

Ook een bijbehorende plaquette werd bij de relieken onthuld en gezegend. De plaquette is speciaal ontworpen en gemaakt (door kunstenares Ela Venbroek) om de naam van Joannes Vianney in onze parochie levend en in ere te houden.

De initiatiefnemer en sponsor van het kunstwerk, em.pastoor Henk Limbeek ging samen met pastoor Joachim Skiba voor in de eucharistieviering. Deze werd met de zang en muzikale ondersteuning van gastkoor 'Brugkoor Nicolaas Schalkhaar' extra feestelijk.

Noot: na sluiting van de Maria Koningin-kerk zijn relieken en plaquette overgebracht naar de Broederenkerk.


Het Eucharistisch Centrum gaat op weg...

Het Eucharistisch Centrum gaat op weg...

Advent…. we gaan op weg naar Kerstmis. Ook het Eucharistisch Centrum is op weg. Door de herstructurering van onze parochie verlaten we onze vertrouwde Maria Koninginkerk. Het doet pijn om het kerkgebouw los te moeten laten dat in de loop van 3 jaar als Eucharistisch Centrum voor vele mensen uit onze parochie zo vertrouwd is geraakt. Het gebouw waarin we samen en met de hulp van de geloofsgemeenschap van de Maria Koningin  het Eucharistisch Centrum konden opbouwen en gestalte geven.   

Zoals Jezus bij Maria en Jozef liefdevol opgroeide en vervolgens de wijde wereld introk, zo heeft het Eucharistisch Centrum in de schoot van de Maria Koningin-gemeenschap de mogelijkheid gekregen om te groeien in ons vieren, bidden en gemeenschap zijn. We mochten ervaren dat we daardoor steeds meer verbondenheid en vreugde aan elkaar hebben beleefd.

We verlaten wel het kerkgebouw, maar niet de mensen! Als levende bouwstenen van Gods kerk hebben we handen en voeten gekregen om in beweging te kunnen komen als omstandigheden veranderen. Voor de mensen die zich vele jaren méér in deze kerk hebben ingezet en er samengekomen zijn is dat niet zo eenvoudig.

We bidden u toe dat wat God in de afgelopen 55 jaar in de Maria Koningin-kerk  aan geloof en verbondenheid bij u teweeg heeft gebracht de pijn op den duur kan verzachten en u op weg kan helpen naar een nieuwe toekomst, samen met alle andere Lebuinusparochianen.

Met Maria bewaren we in het hart het vele goede dat er samen met u in de Maria Koningin-kerk tot stand is gebracht . Dat willen we graag als een kostbaar geschenk meenemen naar het nieuwe Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar.

Hartelijke groeten,
pastoor Joachim Skiba en Mieke de Jong (pastoraal assistent liturgie hlp)                Afbeelding: Anne Haeyen


Eucharistisch Centrum naar Nicolaas Schalkhaar

Eucharistisch Centrum naar Nicolaas Schalkhaar

Op 5 november 2014 werd een informatie-avond gehouden in de Nicolaas-kerk te Schalkhaar, omdat er snel duidelijkheid moest komen over de nieuwe plek van het Eucharistisch Centrum, dat nog in de te sluiten Maria Koningin-kerk gevestigd was.

Zo'n 120 mensen waren in de kerk waar door pastoor Skiba uitleg werd gegeven over de veranderingen in de liturgische opstelling, die nodig zijn wil de kerk door de bisschop worden aangemerkt als Liturgisch Centrum.

Er werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
Na de pauze werd gestemd over de komst van het Eucharistisch Centrum naar Schalkhaar. De uitslag luidde: 2 tegen, 5 onthoudingen en de rest vóór.

bron: 't zout, december/januari 2014-2015

Op  30 november 2014, de 1e zondag van de Advent en begin van het nieuwe liturgische jaar,
ging het Eucharistisch Centrum in Schalkhaar van start.

terug naar HOME-archief