Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Tuinconcert bij pastoor Skiba

Tuinconcert bij pastoor Skiba

Wat doe je als de pastoor aan komt zetten met een ‘ideetje’?
Uitwerken natuurlijk.

Er volgen menige uurtjes van nadenken, overleg en vooral de H. Geest aanroepen en werkzaam laten zijn.
En werkzaam is Hij.

Vanaf het moment dat het ‘ideetje’ is uitgewerkt en in de parochie gelanceerd wordt via ’t zout, website en mail, druppelen de aanmeldingen binnen om op het tuinconcert van pastoor Skiba te komen zingen, spelen en vooral ook om te komen luisteren.
Met vele parochianen konden we in de open lucht Pinksteren op klassieke tonen inluiden en de Pinkstergeest ervaren.

Lees hier het verslag
van Mieke de Jong
en bekijk de film
van Frans van Vilsteren.