Ik ben die is (... Ik Ben / ... het Zijn)

God tegen Mozes, Exodus 3, 14 - Lezing, zondag 24 maart