Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten

Jezus in Lucas 6, 27 - Evangelie zondag 3 maart

Op bedevaart naar Lourdes

Op bedevaart naar Lourdes


De werkgroep Pelgrimeren
van de H. Lebuinusparochie

organiseert ieder jaar een bedevaart naar Lourdes.

In het jaar dat het Aartsbisdom
een bedevaart naar Lourdes organiseert,

sluiten wij ons bij het bisdom aan.

 

Naar Lourdes in 2019

Van 16 - 24 september 2019 organiseert de Werkgroep Pelgrimeren weer een reis naar Lourdes. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

 

 

Vlekkeloze Lourdesreis

Vlekkeloze Lourdesreis

De Lourdesgangers zijn weer thuis en kunnen terugkijken op een intensieve, maar mooie week (17 t/m 22 mei 2016). Onder leiding van diaken Fokko de Graaf, hotelleider Pierre Spaan en de verdere organisatie van de VNB werd de groep in Lourdes uitgenodigd om na te denken over “barmhartigheid”; want dit Heilige Jaar staat immers in dit teken. 
Daarnaast liep Fokko tot twee keer toe in de kruisweg met ons mee en maakte dit door zijn verhaal te vertellen erg persoonlijk. Iedereen heeft zijn of haar kruis te dragen, nietwaar?
In de groep werd veel lief en leed gedeeld en had men zorg voor elkaar. Het meest aangrijpende en bijzondere was toch wel de gebedsdienst, waarin eenieder een persoonlijke voorbede mocht doen. 
Natuurlijk werd er deelgenomen aan het programma van de VNB, met onder andere de internationale viering in de PIUS-X basiliek en de Lichtprocessie. Uitvoerig werd er stilgestaan bij het leven van Bernadette, die ook háár kruis in het leven moest dragen.

Bij dit alles stond Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen centraal, want zij is immers dé inspiratiebron van dit alles. 
Het was een mooie en zinvolle week. Dank aan de geweldige leiding van Pierre, Fokko en de Lourdesgroep van de Lebuinusparochie, want alles verliep vlekkeloos! 
Is het ook iets voor u om een keer naar Lourdes op bedevaart te gaan?

Thom Letteboer

Lourdesreis 2014

Maandag 15 september vertrok een VNB-bus met 34 Lebuinus-pelgrims voor een 9-daagse bedevaart naar Lourdes. Via Lisieux kwamen ze 's woensdags in Lourdes aan, tegelijkertijd met de 17 pelgrims, waaaronder 5 jongeren uit Olst-Boskamp, die per vliegtuig ingevlogen werden.

Lammie in 't Veld schreef het 'vliegtuig'-verslag (periode 17 t/m 22 september) : klik hier.pdf.

De jongeren maakten, samen met begeleidster Wilma, ook een verslag : klik hier.pdf.

Kijk hieronder in het foto-album voor foto's.

Samen met Bernadette en Maria

Samen met Bernadette en Maria

door diaken Marc Brinkhuis

Ja ik geloof!
In Lourdes staat het verhaal van de verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous centraal. Toen ik 17 jaar geleden voor het eerst op bedevaart naar Lourdes ging, had ik daar eerlijk gezegd niet zoveel mee. Sindsdien ben ik me meer en meer gaan verdiepen in het leven van het meisje uit het Pyreneeënstadje en de geschiedenis van de verschijningen. Ik raakte overtuigd van de echtheid van haar ervaring, van de bijbelse boodschap ervan.
Nu zeg ik: ja, ik geloof dat zij Maria gezien heeft. Overigens zegt de Kerk nog steeds: je mag er in geloven!

De verschijningen
De verschijningen betreffen een meisje in armoedige omstandigheden dat graag haar eerste communie wil doen maar door de sociale omstandigheden waar haar familie in verkeert onvoldoende catechese heeft gehad.
Je zou bijna kunnen zeggen dat Maria haar uit de hemel te hulp komt en haar catechese geeft.

In totaal verscheen Maria 18 keer. In de eerste verschijningen staat de blijdschap centraal. Maria ziet haar staan, glimlacht tegen Bernadette. Ze zegt erover: ze keek naar mij als een persoon. Voor het eerst heeft ze de ervaring dat zij er gewoon mag zijn, dat ze het mens is, gezien mag worden. Daarna gaat een serie verschijningen over boete. De onvolmaaktheid van ons mensen komt in beeld. In Bernadettes tijd was het heel gewoon om het woord zonde en boete veel te gebruiken. Maar als we beseffen dat boete betekent: herstellen, heel maken nadat je je tekorten onder ogen hebt gezien, krijgt het ook voor ons een positieve betekenis. In deze tijd laat Maria Bernadette de Bron ontdekken. Eerst graaft ze en komt er modderwater, pas geleidelijk wordt een heldere bron. Wat een prachtig beeld voor ons geloof: God wil dat wij mooie en schone mensen zijn. Vaak is er echter ook vuil en modder in ons leven; maar daaronder ligt de zuivere Bron. Hoe komen we daarbij? Wie helpt ons te graven?

De boodschap van Maria
Daarna geeft Maria aan Bernadette de boodschap dat ze aan de prietsers moet zeggen dat ze een kapel moeten bouwen en in processie moeten komen. Dat kun je letterlijk verstaan – en zo is het ook gebeurd -, maar ook figuurlijk: Maria roept op tot kerk-opbouw. Samen gemeenschap in geloof zijn. En dat gebeurt hier voortdurend. In kleine groepjes die samen praten, lachen, huilen en bidden; in grote parochie- of bisdomgroepen en in de grote internationale vieringen en processies als je letterlijk met tienduizenden viert, maar wel samen viert.