Die man ontvangt zondaars en eet met hen.

Lucas 15, 2 - Evangelie van zondag 15 september

Op bedevaart naar Lourdes

Op bedevaart naar Lourdes


De werkgroep Pelgrimeren
van de H. Lebuinusparochie

organiseert ieder jaar een bedevaart naar Lourdes.

In het jaar dat het Aartsbisdom
een bedevaart naar Lourdes organiseert,

sluiten wij ons bij het bisdom aan.

 

Lourdesreis september 2019

Lourdesreis september 2019

Hebt u altijd al eens naar Lourdes gewild, maar door omstandigheden nog nooit de mogelijkheid gehad? Of wilt u graag nóg eens naar Lourdes maar dan net even anders?

Dan hebt u nu de kans! Want van 16 – 24 september 2019 is er een heel bijzondere busreis naar Lourdes, waarvoor iedereen zich kan opgeven. Deze reis is anders dan anders, omdat we niet in het drukke Lourdes overnachten, maar verblijven in het prachtige, wat hoger gelegen en rustige Cité Saint Pierre. Met deze speciale reis willen we ook degenen die niet zo makkelijk een bedevaart kunnen maken de kans geven om mee te gaan. Daarom attenderen we in het bijzonder ook de bezoekers van de inloophuizen in onze parochie op deze reis.  

De prijs van de reis is € 590,- op basis van een eenvoudige tweepersoonskamer en volpension. Mocht dit bedrag voor u een bezwaar zijn, dan kan de mogelijkheid van een bijdrage besproken worden, dus iedereen die graag mee wil kan zich aanmelden. En mocht u wat hulp of ondersteuning nodig hebben, dan zijn er voldoende begeleiders aanwezig.

We reizen per bus en zullen op de heen- en terugreis enkele mooie Franse plaatsen bezoeken zoals Nevers, waar we overnachten in het klooster waar Bernadette ligt opgebaard. Ook is er een overnachting in het klooster waar pater Jan Hulshof woont en waar hij een eucharistieviering voor ons wil verzorgen.

In Lourdes kunnen we dagelijks deelnemen aan de Nederlandstalige vieringen die er in die week zijn. Daarnaast zullen de reisleider en de twee pastorale werkers andere activiteiten organiseren, maar er is natuurlijk ook voldoende ruimte voor rust en eigen tijd.

Informatiebijeenkomsten

Om u verder te informeren zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden op verschillende locaties, o.a. in het Meester Geertshuis en de Herberg van Ars in Deventer en het Noaberhuus in Olst en Wijhe, als ook in verschillende parochiecentra. Deze worden aangekondigd in de kerken en in de huis-aan-huis-bladen.

De reis vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de PCI Heilige Lebuinus en wordt uitgevoerd door de werkgroep Pelgrimeren van onze parochie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Victor Munster, 06-25067603 of Lammie In ’t Veld 06-57038176.

Mariaviering in Boskamp

Op zondag 19 mei is er om 9.00 uur een bijzondere Mariaviering in de H. Willibrordkerk in Boskamp. Voor deze mooie gebedsviering, die tevens bedoeld is als inspiratie voor de komende busbedevaart naar Lourdes van 16-24 september, wordt iedereen uitgenodigd die zich op welke manier dan ook verbonden voelt met Maria of met Lourdes. We hopen veel mensen te mogen begroeten die er over nadenken om (weer) eens een keer een bijzondere bedevaart naar Lourdes te gaan maken, maar natuurlijk ook veel mensen die altijd al een warm plekje in hun hart hebben voor Maria en daar in deze prachtige Maria- meimaand speciaal bij stil willen staan. En natuurlijk is iedereen die het gewoon fijn vindt om met elkaar te bidden, een kaarsje op te steken en Marialiedjes te zingen of te horen, van harte welkom!
Na afloop van de viering is er in De Hoeksteen een kopje koffie of thee en is er tevens gelegenheid om meer informatie over de bijzondere busreis naar Lourdes te verkrijgen.


Samen met Bernadette en Maria

Samen met Bernadette en Maria

door diaken Marc Brinkhuis

Ja ik geloof!
In Lourdes staat het verhaal van de verschijningen van Maria aan Bernadette Soubirous centraal. Toen ik 17 jaar geleden voor het eerst op bedevaart naar Lourdes ging, had ik daar eerlijk gezegd niet zoveel mee. Sindsdien ben ik me meer en meer gaan verdiepen in het leven van het meisje uit het Pyreneeënstadje en de geschiedenis van de verschijningen. Ik raakte overtuigd van de echtheid van haar ervaring, van de bijbelse boodschap ervan.
Nu zeg ik: ja, ik geloof dat zij Maria gezien heeft. Overigens zegt de Kerk nog steeds: je mag er in geloven!

De verschijningen
De verschijningen betreffen een meisje in armoedige omstandigheden dat graag haar eerste communie wil doen maar door de sociale omstandigheden waar haar familie in verkeert onvoldoende catechese heeft gehad.
Je zou bijna kunnen zeggen dat Maria haar uit de hemel te hulp komt en haar catechese geeft.

In totaal verscheen Maria 18 keer. In de eerste verschijningen staat de blijdschap centraal. Maria ziet haar staan, glimlacht tegen Bernadette. Ze zegt erover: ze keek naar mij als een persoon. Voor het eerst heeft ze de ervaring dat zij er gewoon mag zijn, dat ze het mens is, gezien mag worden. Daarna gaat een serie verschijningen over boete. De onvolmaaktheid van ons mensen komt in beeld. In Bernadettes tijd was het heel gewoon om het woord zonde en boete veel te gebruiken. Maar als we beseffen dat boete betekent: herstellen, heel maken nadat je je tekorten onder ogen hebt gezien, krijgt het ook voor ons een positieve betekenis. In deze tijd laat Maria Bernadette de Bron ontdekken. Eerst graaft ze en komt er modderwater, pas geleidelijk wordt een heldere bron. Wat een prachtig beeld voor ons geloof: God wil dat wij mooie en schone mensen zijn. Vaak is er echter ook vuil en modder in ons leven; maar daaronder ligt de zuivere Bron. Hoe komen we daarbij? Wie helpt ons te graven?

De boodschap van Maria
Daarna geeft Maria aan Bernadette de boodschap dat ze aan de prietsers moet zeggen dat ze een kapel moeten bouwen en in processie moeten komen. Dat kun je letterlijk verstaan – en zo is het ook gebeurd -, maar ook figuurlijk: Maria roept op tot kerk-opbouw. Samen gemeenschap in geloof zijn. En dat gebeurt hier voortdurend. In kleine groepjes die samen praten, lachen, huilen en bidden; in grote parochie- of bisdomgroepen en in de grote internationale vieringen en processies als je letterlijk met tienduizenden viert, maar wel samen viert.