Werelddag van de armen

Zondag 17 november 2019

In het jaar van Barmhartigheid op bedevaart naar Polen

In september 2016 vond een 10-daagse bisdombedevaart naar Polen plaats.
Ook veel Lebuinusparochianen reisden mee.

De reisverslagen kunt u lezen op de website van de VNB.

foto's: Roland Enthoven 

 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 10 t/m 18 september 2016 een ‘Bedevaart van de Barmhartigheid’ naar Polen.
Deze bedevaart (per bus) staat in het teken van het door paus Franciscus afgekondigde ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’.

 

 

Het aartsbisdom koos daarom als bestemming Polen – dit is immers het geboorteland van zr. Maria Faustina Kowalska. Zr. Faustina werd in 2000 heilig verklaard door de Poolse paus Johannes Paulus II. Hij voerde in het Jubeljaar 2000 bovendien de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in. Op die tweede zondag van Pasen wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven, zoals tijdens de verschijningen van Jezus aan zuster Faustina werd doorgegeven.

Reisprogramma

Reisprogramma

 

De deelnemers bezoeken niet alleen het Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid (waar zr. Faustina woonde en begraven ligt), maar ook het nabijgelegen Johannes Paulus II Heiligdom. Verder staan de stad Krakau, het heiligdom Kalwaria Zebrzydowska (een eeuwenoud landschapspark geïnspireerd op het Heilig Land), het vernietigingskamp Auschwitz, Wadowice (geboorteplaats van paus Johannes Paulus II) en Czestochowa op het programma.

In dit bekende bedevaartsoord bevindt zich de Zwarte Madonna van Czestochowa. (foto van Jan Arink)

Tijdens deze bedevaart wordt elke dag de Eucharistie gevierd. “De deelnemers bezinnen zich gedurende deze pelgrimage ook op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid,” aldus hoofdaalmoezenier vicaris Ronald Cornelissen. Het is een intensief programma: deelnemers aan deze bisdombedevaart moeten dus wel goed ter been zijn.

Informatie en inschrijven

Informatie en inschrijven

U kunt zich voor deze bijzondere reis inschrijven.
Zie hier de informatiefolder en het inschrijfformulier.

Er zijn 4 informatie-bijeenkomsten geweest.
Hebt u deze gemist en wilt u meer weten?
Meer informatie leest u op de website van het Aartsbisdom.
of neem contact op met Ben Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl.

Website Jaar van de Barmhartigheid

Op de website van het 'Jaar van de Barmhartigheid' leest u alle informatie over het 'Jaar van de Barmhartigheid'