Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Catechese & Ontmoeting, 5 april 2017

Vooraf in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
18.00 uur Aanbidding
18.45 uur Vespers 5e week van de Veertigdagentijd

19.00 uur Eucharistieviering

CATECHESE & ONTMOETING                   Neem je ook je bijbel mee?      

 • 19.50 uur:           inloop met koffie

 • 20.00-22.00 uur: SCHRIFTLEZING  Palmzondag (9 april)
                          
                           Palmliturgie:        Mt. 21, 1-11

                           EERSTE LEZING:     Jesaja 50, 4-7
                           TWEEDE LEZING:    Filop. 2, 6-11
                           EVANGELIELEZING:  Mt. 26, 14 - 27, 66


"Hosanna" en "kruisig Hem"