.. zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

Uit het Onze vader