Martha, je maakt je bezorgd en druk ... er is maar één ding nodig.

Jezus in Lucas 10, 41 & 42a - Evangelie van zondag 21 juli

Catechese & Ontmoeting, 1 februari 2017

Vooraf in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
18.00 uur Aanbidding

19.00 uur Eucharistieviering

CATECHESE & ONTMOETING                      neem je ook je bijbel mee?

  •           19.50 uur            inloop en koffie in het Koetshuis Nicolaas Schalkhaar
  •           20.00-22.00 uur: SCHRIFTLEZING : 5e zondag door het jaar (5 februari)

                      EERSTE LEZING:     Jesaja 58, 7-10
                      TWEEDE LEZING:    1 Kor. 2, 1-5
                      EVANGELIELEZING: Mt. 5, 13-16    

           

                

                  "Gij zijt het zout der aarde...
               Gij zijt het licht der wereld"