Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, ... dove mensn gaan horen

Matheus 11, 5 en Jesaja 35, 5 - Lezingen zondag 15 december

Catechese & Ontmoeting, 4 januari 2017

Vooraf in de  Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
18.00 uur Aanbidding
18.45 uur Vespers Kersttijd

19.00 uur Eucharistieviering

CATECHESE & ONTMOETING                          Neem je ook je bijbel mee?

  •  19.50 uur            inloop en koffie in Koetshuis Nicolaas Schalkhaar
     
  •   20.00-22.00 uur: Schriftlezing : Openbaring des Heren (Driekoningen - 8 januari)

                                     EERSTE LEZING: Jesaja 60, 1-6
                                     TWEEDE LEZING: Efeze 3, 2-3a+5-6
                                     EVANGELIELEZING: Mattheus 2, 1-12           
 

 


'... wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.'

Pastor Gé Nijland was onze gesprekleider en samen met hem openden we
het nieuwe jaar feestelijk met het aansnijden van de Driekoningentaart, deze keer gebakken door Elsbeth.
En wie werd deze avond 'onze koning'?.... pastor Gé!!

De eerder deze avond (na de eucharistieviering van 19.00 uur)
gezegende huiszegen 2017 werd uitgereikt.