Werelddag van de armen

Zondag 17 november 2019

Catechese & Ontmoeting, 5 juli 2017

Vooraf in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
18.00 uur Aanbidding

19.00 uur Eucharistieviering

CATECHESE & ONTMOETING             

Afsluitende avond van ons 6e seizoen!
 

                 20.00-22.00 uur: SCHRIFTLEZING : 14e zondag door het jaar (9 juli)

                                          EERSTE LEZING:     Zach. 9, 9-10
                                          TWEEDE LEZING:    Rom. 8, 9. 11-13
                                          EVANGELIELEZING:  Mt. 11, 25-30   

Meer informatie volgt t.z.t.                                   


Wees dus waakzaam, want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt'

Allelujavers 14e zdhjaar