Werelddag van de armen

Zondag 17 november 2019

Catechese & Ontmoeting, 1 november 2017

Vooraf in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
18.00 uur Aanbidding

19.00 uur Eucharistieviering

CATECHESE & ONTMOETING                       Neem je ook je bijbel mee?

  • 19.50 uur:           inloop en koffie in Koetshuis Nicolaas Schalkhaar
                             
  • 20.00-22.00 uur: SCHRIFTLEZING : Allerheiligen (1 november)

                                   EERSTE LEZING :   Apok. 7, 2-4. 9-14
                                   TWEEDE LEZING:   1 Joh. 3, 1-3
                                   EVANGELIE:           Mt. 5, 1-12a 

We komen bij elkaar rond de H. Schrift op Allerheiligen.
Met Allerheiligen eren we alle mensen die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen.
Wie is jou heilig?


'Alleluja.
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verkwikking schenken.
Alleluja'
.
Allelujavers Allerheiligen