Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Catechese & Ontmoeting, 6 september 2017

Vooraf in de Vredeskapel Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar
18.00 uur Aanbidding

19.00 uur Eucharistieviering                    

CATECHESE & ONTMOETING     start 7e seizoen  
                                                      Neem je ook je bijbel mee?

  • 19.50 uur:          inloop en koffie in Koetshuis Nicolaas Schalkhaar
  • 20.00-22.00 uur: SCHRIFTLEZING : 23e  zondag door het jaar (10 september)

                                   EERSTE LEZING : Ez. 33, 7-9
                                   TWEEDE LEZING :Rom. 13, 8-10
                                   EVANGELIE :       Mt. 18, 15-20

                                   'Waar twee of drie in Mijn Naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun midden'

 

"God was het die in Christus de wereld met zich verzoende en Hij gaf ons de boodschap van de verzoening. Alleluja.

Allelujavers 23e zdhjaar