Werelddag van de armen

Zondag 17 november 2019

Kleine Kerk Gemeenschap

Waarom doe je iets? Hoe maak je keuzes? Wat vind je ergens van'? Dat zijn typische zaken van het hart. Allemaal hebben we eigen redenen om keuzes te maken, allemaal hebben we een eigen overtuiging in ons hart. Geloven is ook zo’n zaak van het hart. ledereen voelt het op een eigen manier, iedereen zoekt naar zijn eigen uitingen ervan. En de kerk? De kerk is er niet zonder ons. De kerk, dat zijn wij. De kerk dat ben jij.

Geloven met je hart

Door naar de vieringen te gaan kunnen we genieten van deze verschillende uitingsvormen en elkaar ontmoeten. De kleine kerk gemeenschappen sluiten daar op aan, en gaan een stapje dieper. Daar deel je over je motivatie, de keuzes die je maakt en hoe je dat vanuit het hart kunt doen, vanuit het geloof. ln deze kleine groepen kan je zo leren omgaan met het geloof in het dagelijks Ieven. Je leert weer te geloven met je hart, zoals Jezus het ons voor deed.

Zou het niet geweldig zijn... als we weer Ieren te geloven vanuit ons hart?
Zou het niet mooi zijn... als we als gemeenschap elkaar kunnen steunen?
Zou het niet fijn zijn... om elkaar echt te kennen in de kerk?
Zouden we niet genieten. van kleine kinderen in de kerk?
Zou het niet heerlijk zijn... als we dichter naar Jezus groeien?
Zou het niet goed voelen... als we keuzes kunnen maken vanuit ons geloof

Er is een ‘kerngroep kleine kerk’ in het leven geroepen die deze toekomstdroom waar wil maken. De visie van deze groep is om in 2012 bij iedere locatie van de H. Lebuinus parochie een kleine kerk te starten. Want zij geloven dat het kan als we er samen de schouders onder zetten. Zij geloven dat als we er samen voor kiezen Jezus te volgen met ons hart, hij ons als kerk zal helpen.

Samen naar de kleine kerk

Samen komen, dat is waar het om draait. Terug naar de kern, zoals het in Matthëus staat: ‘Want waar 2 of 3 mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.

Dus dat doen we, om de week met een stuk of 8 — 14 parochianen van dezelfde Iocatie. Het moment van de dag bepaald de groep zelf, zoals het iedereen het beste ult komt. Dan ontmoeten we elkaar bij een van de leden thuis.
Om elkaar te leren kennen en vertrouwen beginnen we met een uurtje bij praten. Afhankelijk van het moment van de dag kan dit onder het genot van een maaltijd of een kopje koftle. Dit gewoon een gezellig ongedwongen moment, noodzakelijk om een band op te bouwen als groep.

Daarna volgt een moment van stilte, bijvoorbeeld rondom een kaars. Dit moment dient als overgang naar de inhoudelijke kant van de avond. Tijdens dat Iaatste deel komt er een geloofsonderwerp aan bod. Het onderwerp is altijd onderdeel van een serie, zodat je in het onderwerp kunt groeien. Voorbeelden van series zijn: de regels van het Onze Vader, de Iiturgische onderdelen van de Mis, de tien geboden, vormen van gebed of het evangelie van de zondag.
Als afsluiting is er een gezamenlijk gebed.

Iedere groep heeft één begeleider. Hij of zij voelt zich verantwoordelijk voor de groep, en zorgt dat iedereen tot zijn recht komt. Daarnaast kan hij via de ’kerngroep’ aan nleuw materiaal komen en weet hij wat er speelt in de overige groepen.

Samen met jou?

En jij? Wilt jij ook ontvangen en groeien? Wil je weer geloven met je hart? Wil je antwoord op Ievensvragen? Wil je de boodschap van Jezus leren begrijpen? Wil je je thuis voelen in de kerk? Doe dan mee met de kleine kerk gemeenschappen, het zal u verrijken.

Je kunt je aansluiten bij de kleine kerk van je eigen locatie. Hiervoor zoeken we per Iocatle iemand die wil groeien naar een rol als begelelder. Deze mensen vormen een jaar lang een kleine kerk gemeenschap met als thema ‘Ieiderschap'. Onderwerpen als groepsdynamica, luisteren, in en boven de groep staan, gebed, voorbereiden, een voorbeeld zijn en verantwoordelljkheid komen stuk voor stuk aan bod. Zo bieden we een unieke training in lelderschap aan.

Interesse?

Lijkt het je leuk of interessant om met ons mee te doen, heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Marc Brinkhuis van het Pastoraal team. Mail: mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl. Je kunt ook contact onemen met het secretariaat van de parochie: zie op deze site in het menu onder Contact.