Mijn vrede geef ik u - niet zoals de wereld die geeft.

Jezus in Joh. 14, 27 - Evangelie van 26 mei

Pinkstervoettocht

Pinkstervoettocht

Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg

47ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging in de omgeveging van Oldenbroek

Het is tijd voor vrede, vindt de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert daarom in het Pinksterweekend, van 13 tot en met 16 mei, een Pinkstervoettocht die in het teken van vrede staat. De driedaagse voettocht is zowel een vredesmanifestatie als een bezinnende voettocht. Door de vreedzame activiteit van het lopen komt men automatisch tot reflectie. Met deze combinatie van persoonlijk en maatschappelijk betrokken zijn, vraagt de FB aandacht voor de vrede.

Er wordt drie dagen gewandeld in groepen van acht tot tien deelnemers, over een afstand van 8 of 16 kilometer. De groepen worden ruwweg op leeftijd samengesteld. Zo zijn er groepen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen.  Op die manier zorgt de FB ervoor dat de gesprekken onderweg aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers.

De Pinkstervoettochten van de Franciscaanse Beweging kennen een lange traditie. In 1970 vond de eerste meerdaagse wandeltocht plaats. De Pinkstervoettocht van 2016 is dus de 47ste op rij en wordt dit jaar gelopen in de omgeving van Oldebroek, Gelderland. Lopen brengt niet alleen vrede, maar ook verbondenheid en eenvoud. Tijdens de Pinkstervoettocht ben je verbonden met mensen van andere culturele en religieuze achtergronden en met de natuur.
Dit jaar is vredelievend het thema. Dat thema zal centraal staan tijdens de wandelingen en overwegingen in het weekend. De combinatie van wandelen en overwegingen is karakteristiek voor de Pinkstervoettochten van de Franciscaanse Beweging.

Aanmelden en meer informatie via www.franciscaansebeweging.nl.

De Franciscaanse Beweging (FB) brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.  

Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
Tel:    073-6131340

e-mail:   www.franciscaansebeweging.nl
web:    www.franciscaansebeweging.nl