Mijn vrede geef ik u - niet zoals de wereld die geeft.

Jezus in Joh. 14, 27 - Evangelie van 26 mei

Het Jaar van de Barmhartigheid

Het Jaar van de Barmhartigheid

Stijn Fens, Stadskerkenlezing, Broederenkerk, Deventer, 17 mei 2016

Volgens Franciscus hebben we hier te maken met het eindeloze geduld van God. Een geduldige vader die wacht tot we bij hem terugkeren met een berouwvol hart.

Verslag

Enkele citaten:

Wat is barmhartigheid eigenlijk?

Enerzijds is het een liefdevolle houding ten opzichte van hen die in nood verkeren, denk aan de barmhartige Samaritaan. Anderzijds is het de houding ten opzichte van diegenen die zich aan iets schuldig hebben gemaakt, maar daar niet voor worden veroordeeld. In het eerste geval hebben we het over naastenliefde, in het tweede geval zou je van genade kunnen spreken. 
In beide gevallen hebben we te maken met een houding ten opzichte van een vorm van lijden.

“Het is zinloos”, zegt de paus heilige deuren van alle basilieken te openen als deur van ons eigen hart gesloten blijft, als onze handen gesloten zijn om te geven, als onze huizen gesloten zijn voor gasten en onze kerken gesloten zijn om te ontvangen.”