Gij kunt niet God dienen en de mammon (= het geld)

Jezus in 166, 13 - Evangelie zondag 22 september

Adviescommissies

Een twintigtal adviescommissies heeeft zich gebogen over de herstructurering van de parochie. De adviescommissies kwamen met adviezen over verschillende onderwerpen.

De volgende commissies zijn opgesteld:

 1. Liturgie
 2. Secretariaten en archief
 3. Koren
 4. Jongerenpastoraat
 5. Catechese
 6. Bezoekgroepen
 7. Sacramentenvoorbereiding
 8. Oecumene
 9. Scholen/schoolvieringen
 10. Parochiële Pastoraatsgroep
 11. Behoud van waardevolle activiteiten
 12. Eucharistisch Centrum
 13. Maatschappelijke relevantie
 14. Financiën en (leden)administratie
 15. Kerkbijdrage/kerkbalans
 16. Adviescommissie Logistiek (zoals rondbrengen van t Zout
 17. Opheffing kerkgebouwen en onttrekking aan de eredienst
 18. Adviescommissie afwikkeling inventarissen enz.
 19. Begraafplaatsen
 20. Gebouwenonderhoud en parochieel beheer

U kun hier de lijst downloaden en zien wie de contactpersonen zijn.