Voor U, God, zijn wij gelijkwaardig.

Communiegebed zondag 20 oktober

Bestuur

Het bestuur van de Heilige Lebuinus parochie wordt gevormd door de volgende kandidaat-leden:

Vicaris Ronald Cornelissen   Voorzitter    
Johan Grobbée   Vicevoorzitter    
Margaret Buijs   Secretaris    
vacant   Penningmeester    
Ton Wellenberg   Begraafplaatsen    
vacant   PR en Communicatie    
Elise van Zuylen   Mens & Organisatie    
vacant   Beheer gebouwen    

Er wordt nog gezocht naar kandidaten voor de portefeuille Pennningmeester en Beheer gebouwen en PR en communicatie

Contactadres van de bestuursleden: info@heiligelebuinus.nl of tel.nr. 0570-609040

Op de foto van links naar rechts: Ton Wellenberg (begraafplaatsen), Margret Buijs (Sercretaris), Elise van Zuylen (Mens en organisatie), Johan Grobbee (vice Voorzitter), Joost Baneke (met emeritaat), Betsie Engberink (communictie), Marc Brinkhuis (namens pastoraal team).