Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur

Johannes de Doper in Matheus 3, 12 - Evangelie zondag 8 december

Gauthier de Bekker tot diaken gewijd

Gauthier de Bekker tot diaken gewijd

Om kwart voor acht zaterdagochtend verzamelden zich in het Koetshuis in Schalkhaar de parochianen die met de bus meereden naar Utrecht. In die bus zat al een groep van de parochie H. Kruis. Met een prachtige opgaande zon als decor verliep de reis voorspoedig.

Diaken Marc Brinkhuis gaf onderweg uitleg over de wijding, en ging voor in gebed om zegen.

De viering was bijzonder plechtig, met veel concelebranten, waaronder ook pastoor Cornelissen en pastor Nijland, diaken Marc Brinkhuis, en acolieten en misdienaars van onze (beide) parochie(s).

Het gemengd koor uit Raalte zong werkelijk prachtig! Voor de viering brachten ze onder andere het Ave Verum Corpus van Mozart ten gehore. De vaste gezangen kwamen uit de Missa l'hora passa van Viadana. En er was ruimte voor samenzang.

In zijn homlie sprak kardinaal Eijk eerst over de Heilige Andreas. Immers, het wijdingsfeest van Gauthier vond plaats op 30 november, feestdag van deze apostel. H. Andreas was één van de eersten die werk maakte van het verkondigen van de Blijde Boodschap. Ook de H. Lebuinus was een verkondiger, hoewel van hem ook wel wordt verteld dat hij de bewoners van Salland zou hebben bekeerd middels enige dreiging van geweld. Het advies van de kardinaal aan Gauthier was dan ook om deze techniek vooral niet te gebruiken...

Gauthier wordt een mensenvisser: mensen vangen voor Jezus met het net van Evangelie Niet om ze van hun vrijheid te beroven, maar integendeel! Maar hoe de taak wel aanpakken? "Door je verkondiging, door in woord en daad in mensen een onweerstaanbaar verlangen op te wekken naar Jezus."

Ook blikte de kardinaal al iets vooruit: wanneer Gauthier in juni priester gewijd wordt, zal hij in persoon Christus tegenwoordig stellen onder de mensen, in het sacrament van de eucharistie. En dan zal zijn leven in het teken staan van het Heilig Kruis van Christus.

Op deze manier werd een mooie link gelegd naar beide parochies...


De viering van de wijding was ingetogen, maar tegelijk heel indrukwekkend.Gauthier legde geknield voor de aartsbisschop zijn beloftes af. Terwijl alle aanwezigen de litanie van de heiligen zongen, lag Gauthier in gebed op de grond.

De wijding werd afgesloten met de handoplegging door kardinaal Eijk en de bekleding met de stola en de dalmatiek.

Gauthier kreeg een evangelieboek overhandigd. Vervolgens kreeg hij felicitaties van alle aanwezige diakens in de kerk. De viering ging daarna verder mét Gauthier die zijn taken in de liturgie als diaken mocht vervullen.

 

Tot slot kon iedereen hem feliciteren in het Bonifaciushuis, waar alle gasten bijpraten onder het genot van lekkere broodjes, koffie en thee.

Een memorabele dag voor Gauthier zelf, uiteraard, maar ook voor de parochianen die meereisden!


Klik hier voor meer foto's