Werelddag van de armen

Zondag 17 november 2019

Herstructurering parochie

Herstructurering parochie

 

De nota inzake herstructurering Lebuinus parochie kunt u hier lezen.

In alle locaties van de parochie is in het weekend van 19 - 20 oktober 2014 een mededeling voorgelezen. U kunt de tekst hier lezen.

Daarnaast is er aan de aanwezige kerkgangers een flyer uitgedeeld met de informatie heel in het kort samengevat. Deze kunt u hier downloaden.


Reactie parochiebestuur op de oproep van de coördinatoren

Na de oproep van de coördinatoren begin december 2015 in de geloofscentra om actie te ondernemen tegen de "Werkgroep behoud Maria Koninginkerk", zijn er veel vragen gerezen om uitleg van het parochiebestuur. Uitleg over hoe het zit met het bezwaar wat naar Rome is gestuurd en uitleg over hoe we als parochie er financieel voorstaan. In beide bijgevoegde brieven leest u de uitleg.

Het parochiebestuur hoopt u op deze manier zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Mochten er echter vragen zijn, aarzel niet om ze te stellen.


Voortgang herstructurering dd. 9 januari 2015

Alle hoorzittingen zijn geweest en vanaf 30 november is het eucharistisch centrum verplaatst naar de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar. Verplaatsing van het eucharistisch centrum is gedaan in overleg en met instemming van de aartsbisschop. Dit is per brief bevestigd welke u hier kunt lezen.

In januari – februari zullen in de H. Nicolaaskerk een aantal aanpassingen worden gedaan om ten volle eucharistisch centrum te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de verplaatsing van het koor naar de linker zijde in de kerk. U wordt op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.

Medio december hebben de locatieraad en pastoraatgroep van de Titus Brandsma kerk een business case voorgelegd aan het bestuur met betrekking tot activiteiten die in het gebouw van de Titus Brandsma kerk worden gehouden, met verzoek dit als project te mogen opzetten. Het bestuur heeft in overleg met het pastoraal team besloten, na de laatste eucharistieviering in juli 2015, onder voorwaarden te starten met dit project.

In de vergadering van 8 januari heeft het bestuur de nota herstructurering vastgesteld met als aanvulling de notitie “Het Titus Brandsma Huis in oprichting – een pastoraal activiteitencentrum”. Hier kunt u het project inzien.

De verslagen van de hoorzittingen worden samen met de ingezonden brieven over de te sluiten kerkgebouwen de komende weken per locatie gebundeld en naar de aartsbisschop gestuurd. Dit zal vergezeld gaan van het verzoek om de procedure tot onttrekking van de eredienst te vervolgen.

Laatste viering

Elke locatie heeft (in overleg) een moment gepland om de laatste eucharistieviering te houden. Hieronder volgt een overzicht:

  • 25 januari 2015 in de Maria Koninginkerk
  • 1 februari 2015 in Olst
  • 8 februari 2015 in de Heilig Hartkerk
  • 21 juni 2015 in de Titus Brandsma kerk, dit is tevens het startmoment van het Titus BrandsmaHuis project
  • 27 juni 2015 in de Radboud