Doet dit tot mijn gedachtenis

Jezus (Paulus, 1 Kor 11, 24b) Lezing Sacramentsdag 23 juni

De Actie Kerkbalans 2017


De actie Kerkbalans werd gehouden van 21 januari t/m 5 februari 2017

Met uw actie Kerkbalans komt onze begroting weer in balans

Samen met alle vrijwilligers die ons als bestuur ook in de nieuwe structuur ondersteunen zijn we hard bezig om een begroting voor 2017 in elkaar te zetten. Er wordt gewerkt aan een zo sluitend mogelijke begroting. Maar daarvoor doen we ook weer een beroep op iedereen die onze katholieke parochie een warm hart toedraagt.

Klokken luiden Actie Kerkbalans in op zaterdag 21 januari om 13.00 uur.

In 2017 gaat de Actie Kerkbalans op een nieuwe en bijzondere manier van start. Onder het motto ‘Kerkbalans inluiden’ wordt in meerdere plaatsen een oecumenisch startevenement georganiseerd.
Ook in de gemeente Olst-Wijhe is de actie kerkbalans ingeluid. Klik hier voor een verslag. 

Belastingaftrek

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft. Het meerdere, tot maximaal 10% van het verzamelinkomen, is aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastge legd te worden. U kunt hiervoor kosteloos een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. Meer informatie en formulieren zijn verkrijgbaar op het kerkelijk bureau.

Onderstaand de procedure:

  • U downloadt het volgende formulier Overeenkomst voor een periodieke schenking Kerkbijdrage.
  • U vult het in met uitzondering van punt 4b en 7. Onderaan het formulier staat beschreven hoe u dit doet.
  • Het formulier wordt in 2-voud opgesteld – één exemplaar voor de schenker en één exemplaar voor de ontvanger.
  • Stuur beide ingevulde formulieren met uw handtekening naar het centraal secretariaat: Kerkstraat 1, 7412 XM  Deventer.
  • Wij zorgen voor invulling van punt 4b en ondertekening van punt 7 en sturen de overeenkomst bestemd voor de schenker aan u retour
  • Deze overeenkomst is voor u het bewijs om het volledige bedrag te kunnen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.
  • Heeft u geen printer, dan kunt u ook naar het centraal secretariaat komen om het formulier bij ons in te vullen.
  • Voor meer vragen kunt u bellen of mailen met Martin Groot Koerkamp op het centraal secretariaat. mgrootkoerkamp@heiligelebuinus.nl, tel. 0570 - 609040, op ma. t/m do. tussen 9.00 - 16.00 uur.