Martha, je maakt je bezorgd en druk ... er is maar één ding nodig.

Jezus in Lucas 10, 41 & 42a - Evangelie van zondag 21 juli

De Actie Kerkbalans 2018


De actie Kerkbalans werd gehouden van 20 januari t/m 3 februari 2018

Met uw actie Kerkbalans komt onze begroting weer in balans

Klokken luiden Actie Kerkbalans in op zaterdag 20 januari om 13.00 uur.

Kerk zijn we samen!
Geef voor je kerk! Dat is het thema van de actie Kerkbalans 2018. Op de folder die deze weken is verspreid onder alle parochianen stralen twee misdienaars ons tegemoet. Onze Lebuinusparochie is een fijne gemeenschap die leeft. Dat laat de folder zien met foto’s van allerlei parochieactiviteiten die voor- en achter de schermen plaatsvinden. Van een ouderen gesprekgroep, een gezinsochtend, de poetsgroep tot de handwerkclub van de Herberg van Ars. Het hart van ons kerk-zijn is de eucharistie en van daaruit krijgt ons geloof alle dagen van de week handen en voeten. Dit is allemaal mogelijk dankzij uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. Kerk zijn we samen! Uw financiële bijdrage is daarom onontbeerlijk. Hoe u kunt geven leest u in de brieven die u in uw kerkbalans envelop heeft ontvangen. Hartelijk dank voor uw gift!

Belastingaftrek

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft. Het meerdere, tot maximaal 10% van het verzamelinkomen, is aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastge legd te worden. U kunt hiervoor kosteloos een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. Meer informatie en formulieren zijn verkrijgbaar op het kerkelijk bureau.

Onderstaand de procedure:

  • U downloadt het volgende formulier Overeenkomst voor een periodieke schenking Kerkbijdrage.
  • U vult het in met uitzondering van punt 4b en 7. Onderaan het formulier staat beschreven hoe u dit doet.
  • Het formulier wordt in 2-voud opgesteld – één exemplaar voor de schenker en één exemplaar voor de ontvanger.
  • Stuur beide ingevulde formulieren met uw handtekening naar het centraal secretariaat: Kerkstraat 1, 7412 XM  Deventer.
  • Wij zorgen voor invulling van punt 4b en ondertekening van punt 7 en sturen de overeenkomst bestemd voor de schenker aan u retour
  • Deze overeenkomst is voor u het bewijs om het volledige bedrag te kunnen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.
  • Heeft u geen printer, dan kunt u ook naar het centraal secretariaat komen om het formulier bij ons in te vullen.
  • Voor meer vragen kunt u bellen of mailen met Martin Groot Koerkamp op het centraal secretariaat. mgrootkoerkamp@heiligelebuinus.nl, tel. 0570 - 609040, op ma. t/m do. tussen 9.00 - 16.00 uur.